CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-05-14

Statistical disclosure control

Zaproszenie do składania wniosków

Data not available

System finansowania

CSC - Cost-sharing contracts

Koordynator

Centraal Bureau Voor de Statistiek (Statistics Netherlands)
Wkład UE
Brak danych
Adres

2270 Voorburg
Niderlandy

Zobacz na mapie

Koszt całkowity
Brak danych

Uczestnicy (6)