European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Targeting IGF-1 receptor in liver cancer with focus on its mechanistic role in transcription and its interaction with the cell cycle machinery

Wyszukiwanie danych OpenAIRE...

Podczas wyszukiwania danych OpenAIRE wystąpił błąd

Brak wyników