European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Bacterial Computing with Engineered Populations