Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-06-18

DEVELOPING AND TESTING OF NEW METHODOLOGIES TO MONITOR AND EVALUATE HEALTH RELATED EU-FUNDED INTERVENTIONS IN COOPERATION PARTNER COUNTRIES

Wyszukiwanie danych OpenAIRE...

Podczas wyszukiwania danych OpenAIRE wystąpił błąd

Brak wyników