European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Computer Vision for Scene Understanding from a first-person Perspective

Wyszukiwanie danych OpenAIRE...

Podczas wyszukiwania danych OpenAIRE wystąpił błąd

Brak wyników