European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-06-18

Development of a high sensitivity ultrasonic phased array Non-Destructive Testing (NDT) method for the early detection of creep damage (Type IV cracking) in alloy steels used in high temperature, high

Wyszukiwanie danych OpenAIRE...

Podczas wyszukiwania danych OpenAIRE wystąpił błąd

Brak wyników