CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Self-Management for Unified Heterogeneous Radio Access Networks