Skip to main content

Retina-inspired ENcoding for advanced VISION tasks

Opis projektu

FET Proactive: Neuro-Bio-Inspired Systems (NBIS)

Dziedzina nauki

  • /nauki przyrodnicze/informatyka/sztuczna inteligencja/rozpoznawanie obrazów
  • /nauki przyrodnicze/informatyka/sztuczna inteligencja/rozpoznawanie wzorców
  • /medycyna i nauki o zdrowiu/medycyna kliniczna/okulistyka
  • /inżynieria i technologia/inżynieria elektryczna, inżynieria elektroniczna, inżynieria informatyczna/inżynieria elektroniczna/przetwarzanie sygnałów
  • /nauki przyrodnicze/informatyka/sztuczna inteligencja/uczenie maszynowe

Zaproszenie do składania wniosków

FP7-ICT-2011-9
Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

System finansowania

CP - Collaborative project (generic)

Koordynator

FONDAZIONE ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA
Adres
Via Morego 30
16163 Genova
Włochy
Rodzaj działalności
Research Organisations
Wkład UE
€ 1 152 209
Kontakt administracyjny
Alessandra Gastaldi (Ms.)

Uczestnicy (3)

INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE ENINFORMATIQUE ET AUTOMATIQUE
Francja
Wkład UE
€ 355 235
Adres
Domaine De Voluceau Rocquencourt
78153 Le Chesnay Cedex
Rodzaj działalności
Research Organisations
Kontakt administracyjny
Frédérique LAVIROTTE (Mrs.)
THE UNIVERSITY OF EDINBURGH
United Kingdom
Wkład UE
€ 330 558
Adres
Old College, South Bridge
EH8 9YL Edinburgh
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Kontakt administracyjny
Gordon Marshall (Mr.)
UNIVERSITY OF NEWCASTLE UPON TYNE
United Kingdom
Wkład UE
€ 374 998
Adres
Kings Gate
NE1 7RU Newcastle Upon Tyne
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Kontakt administracyjny
Aleona Blinova (Ms.)