Skip to main content

RECALL: Enhanced Human Memory

Opis projektu

FET-Open Xtrack

Dziedzina nauki

  • /nauki społeczne/psychologia

Zaproszenie do składania wniosków

FP7-ICT-2013-X
Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

System finansowania

CP - Collaborative project (generic)

Kontakt do koordynatora

Nigel Davies (Prof)

Koordynator

UNIVERSITY OF LANCASTER
Adres
Bailrigg
LA1 4YW Lancaster
United Kingdom
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Wkład UE
€ 610 237
Kontakt administracyjny
Barbara Hickson (Ms.)

Uczestnicy (3)

UNIVERSITA DELLA SVIZZERA ITALIANA
Szwajcaria
Wkład UE
€ 563 780
Adres
Via Lambertenghi 10 A
6904 Lugano
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Kontakt administracyjny
Paola Colferai (Ms.)
UNIVERSITAET STUTTGART
Niemcy
Wkład UE
€ 436 196
Adres
Keplerstrasse 7
70174 Stuttgart
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Kontakt administracyjny
Albrecht Schmidt (Prof.)
UNIVERSITY OF ESSEX
United Kingdom
Wkład UE
€ 389 601
Adres
Wivenhoe Park
CO4 3SQ Colchester
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Kontakt administracyjny
Shereen Anderson (Ms.)