CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Adaptive Data and Power Aware Transceivers for Optical Communications