CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

P4SB – From Plastic waste to Plastic value using Pseudomonas putida Synthetic Biology