European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Information Aggregation in Elections

Publikacje

Manipulated Electorates and Information Aggregation

Autorzy: Mehmet Ekmekci, Stephan Lauermann
Opublikowane w: The Review of Economic Studies, Numer March 2020, 2019, Strona(/y) 997–1033, ISSN 0034-6527
Wydawca: Blackwell Publishing Inc.
DOI: 10.1093/restud/rdz019

Wyszukiwanie danych OpenAIRE...

Podczas wyszukiwania danych OpenAIRE wystąpił błąd

Brak wyników