Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Doing Intimacy: A Multi-sited Ethnography of Modern Chinese Family Life

Publikacje

Childhood and rural to urban migration in China: A tale of three villages

Autorzy: Jieyu Liu
Opublikowane w: Children and Society, 2022, ISSN 0951-0605
Wydawca: John Wiley & Sons Inc.
DOI: 10.1111/chso.12666

Filial piety, love or money? Foundation of old-age support in urban China

Autorzy: Jieyu Liu
Opublikowane w: Journal of Aging Studies, Numer 1, 2023, ISSN 0890-4065
Wydawca: Pergamon Press
DOI: 10.1016/j.jaging.2023.101104

Ageing and familial support: a three-generation portrait from urban China

Autorzy: Jieyu Liu
Opublikowane w: Ageing and Society, Numer 1, 2022, ISSN 0144-686X
Wydawca: Cambridge University Press
DOI: 10.1017/s0144686x22000861

Conjugal intimacy, gender and modernity in contemporary China

Autorzy: Jieyu Liu, Eona Bell, Jiayu Zhang
Opublikowane w: The British Journal of Sociology, 2017, Strona(/y) 1-23, ISSN 0007-1315
Wydawca: Blackwell Publishing Inc.
DOI: 10.1111/1468-4446.12338

Childhood in urban China: A three-generation portrait:

Autorzy: Jieyu Liu
Opublikowane w: Current Sociology, Numer 1, 2022, ISSN 0011-3921
Wydawca: SAGE Publications
DOI: 10.1177/0011392120985861

What effect will China’s three-child policy have on working women?

Autorzy: Jieyu Liu
Opublikowane w: The Independent, 2021, ISSN 1741-9743
Wydawca: Independent Print Limited

Aging and Intergenerational Ambivalence in China: An Urban–Rural Comparison

Autorzy: Jieyu Liu
Opublikowane w: Aging Families in Chinese Society, 2021, Strona(/y) 151-168
Wydawca: Routledge
DOI: 10.4324/9781003015529-8

Family Life

Autorzy: Jieyu Liu, Eona Bell and Jiayu Zhang
Opublikowane w: The Sage Handbook of Contemporary China, 2018, Strona(/y) 1131-1150, ISBN 9781-473948945
Wydawca: Sage

Wyszukiwanie danych OpenAIRE...

Podczas wyszukiwania danych OpenAIRE wystąpił błąd

Brak wyników