European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Reshuffling genes and genomes: from experimental evolution to synthetic biology in plants

Opis projektu

Rozwój inżynierii genetycznej roślin

Genomy ulepszonych roślin uprawnych zostały zmodyfikowane w celu wyposażenia ich w pożądane cechy, takie jak zwiększona odporność na szkodniki, choroby lub stres środowiskowy, zawartość składników odżywczych lub wydajność upraw. Choć ich wprowadzenie na pola wywołało debaty i dyskusje dotyczące bezpieczeństwa, a także obawy związane z ochroną środowiska, genetycznie ulepszone rośliny uprawne mogą także pomóc nam w rozwiązaniu wyzwań związanych z bezpieczeństwem żywnościowym, a także zmniejszyć zapotrzebowanie na szkodliwe pestycydy. Zespół finansowanego przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych projektu GENEVOSYN zamierza opracować nowe technologie i metody inżynierii genetycznej roślin uprawnych. Badacze wykorzystają zarówno syntetyczne, jak i naturalne genomy roślin w celu opracowania przy ich użyciu nowych gatunków roślin uprawnych i ulepszania istniejących odmian, co pozwoli na wykorzystanie ich w różnych zastosowaniach.

Cel

GENEVOSYN has three highly ambitious objectives that will enable the engineering of new generations of crop plants. The project consists of three complementary workpackages (WPs) and will use both synthetic genomes and naturally available genomes as raw material for novel biotechnology and synthetic biology approaches. It will employ experimental gene and genome transfer as well as recently discovered natural (horizontal) genome transfer processes to generate new crop varieties and species. In WP1, the plastid (chloroplast) will be developed as a highly efficient platform for synthetic biology applications in plants. This will be accomplished by pursuing bottom-up and top-down synthetic biology approaches. They include the construction of large synthetic multigene operons towards introducing new complex metabolic pathways into plants, and the design, synthesis, assembly and booting up of radically redesigned synthetic genomes that ultimately will allow us to expand the genetic code and thereby the amino acid repertoire of plant cells. In WP2, GENEVOSYN aims at developing a technology for mitochondrial genome engineering in plants. The possibility to alter the genetic information in plant mitochondria by transformation would revolutionize both basic and applied research on plant mitochondria, and pave the way to harnessing the enormous potential of mitochondrial biotechnology. Finally, WP3 will exploit recently discovered horizontal genome transfer processes for the creation of novel crop species and the improvement of existing ones. To this end, we will use grafting-assisted horizontal genome transfer between crop species in the nightshade family (Solanaceae) to (i) generate new combinations of nuclear and plastid genomes and determine the impact of the plastid genome and specific plastid genes on plant growth and stress tolerance, and (ii) produce novel (synthetic) species that arise from the combination of entire nuclear genomes of existing species.

System finansowania

ERC-ADG - Advanced Grant

Instytucja przyjmująca

MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG DER WISSENSCHAFTEN EV
Wkład UE netto
€ 2 500 000,00
Adres
HOFGARTENSTRASSE 8
80539 Munchen
Niemcy

Zobacz na mapie

Region
Bayern Oberbayern München, Kreisfreie Stadt
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Koszt całkowity
€ 2 500 000,00

Beneficjenci (1)