European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

A novel process for manufacturing complex shaped Fe-Al intermetallic parts resistant to extreme environments

Publikacje

Numerical modelling of infiltration of Al into additive manufactured Fe preforms in order to obtain Fe-Al intermetallics

Autorzy: R. Berger, S. Jana, N. Focks, H. Michels, W. Kochanek, C. Charitidis
Opublikowane w: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Numer 529, 2019, Strona(/y) 012014, ISSN 1757-899X
Wydawca: IOP Publishing
DOI: 10.1088/1757-899x/529/1/012014

Wyszukiwanie danych OpenAIRE...

Podczas wyszukiwania danych OpenAIRE wystąpił błąd

Brak wyników