Skip to main content
European Commission logo print header

Developing Cryogenic Energy Storage at Refrigerated Warehouses as an Interactive Hub to Integrate Renewable Energy in Industrial Food Refrigeration and to Enhance PowerGrid Sustainability

Opis projektu

Bilansowanie sieci i chłodzenie magazynów-chłodni dzięki efektywnemu kriogenicznemu magazynowaniu energii

Magazynowanie energii cieplnej cieszy się ostatnio dużym zainteresowaniem, ponieważ umożliwia zbieranie ciepła odpadowego i wykorzystywanie go do produkcji energii elektrycznej lub zaspokajania potrzeb grzewczych. Na popularności zyskuje także kriogeniczne magazynowanie energii (ang. „Cryogenic Energy Storage”, CES), czyli wykorzystanie cieczy kriogenicznych (o bardzo niskiej temperaturze) do przechowywania energii. Może ono pomóc zbilansować sieć energetyczną w coraz większym stopniu zależną od odnawialnych źródeł energii (OZE), jednocześnie spełniając zapotrzebowanie na chłodzenie, na przykład chłodzonych magazynów żywności. Do tej pory jednak zastosowanie tej technologii było ograniczone ze względu na jej niską wydajność. Finansowany przez UE projekt CryoHub ma na celu zmaksymalizowanie wydajności systemów CES wykorzystujących powietrze jako czynnik chłodniczy, wyeliminowanie aktualnych przeszkód technicznych i utorowanie drogi do szerszego zastosowania technologii opartych na tych systemach.

Cel

The CryoHub innovation project will investigate and extend the potential of large-scale Cryogenic Energy Storage (CES) and will apply the stored energy for both cooling and energy generation. By employing Renewable Energy Sources (RES) to liquefy and store cryogens, CryoHub will balance the power grid, while meeting the cooling demand of a refrigerated food warehouse and recovering the waste heat from its equipment and components.
The intermittent supply is a major obstacle to the RES power market. In reality, RES are fickle forces, prone to over-producing when demand is low and failing to meet requirements when demand peaks. Europe is about to generate 20% of its required energy from RES by 2020, so that the proper RES integration poses continent-wide challenges.
The Cryogenic Energy Storage (CES), and particularly the Liquid Air Energy Storage (LAES), is a promising technology enabling on-site storage of RES energy during periods of high generation and its use at peak grid demand. Thus, CES acts as Grid Energy Storage (GES), where cryogen is boiled to drive a turbine and to restore electricity to the grid. To date, CES applications have been rather limited by the poor round trip efficiency (ratio between energies spent for and retrieved from energy storage) due to unrecovered energy losses.
The CryoHub project is therefore designed to maximise the CES efficiency by recovering energy from cooling and heating in a perfect RES-driven cycle of cryogen liquefaction, storage, distribution and efficient use. Refrigerated warehouses for chilled and frozen food commodities are large electricity consumers, possess powerful installed capacities for cooling and heating and waste substantial amounts of heat. Such facilities provide the ideal industrial environment to advance and demonstrate the LAES benefits.
CryoHub will thus resolve most of the above-mentioned problems at one go, thereby paving the way for broader market prospects for CES-based technologies across Europe.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-LCE-2014-2015

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-LCE-2015-3

System finansowania

IA - Innovation action
æ

Koordynator

LONDON SOUTH BANK UNIVERSITY LBG
Wkład UE netto
€ 2 364 410,99
Adres
Borough road 103
SE10AA London
Zjednoczone Królestwo

Zobacz na mapie

Region
London Inner London — East Lewisham and Southwark
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Środki z innych źródeł
€ 0,00

Uczestnicy (18)