European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Metabolic control on NF-κB activity during dendritic cells-mediated immune tolerance to tumours

Publikacje

Autophagy in dendritic cells.

Autorzy: Ghislat G, Lawrence T
Opublikowane w: Cellular and molecular immunology, Numer 2018 Nov;15(11) Epub 2018 Mar 26., 2018, Strona(/y) 944-952, ISSN 2042-0226
Wydawca: Cellular and molecular immunology

Wyszukiwanie danych OpenAIRE...

Podczas wyszukiwania danych OpenAIRE wystąpił błąd

Brak wyników