European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Microfluidic-assisted fabrication of artifical microniches for bone marrow stem cells

Publikacje

Long-Term Human Hematopoietic Stem Cell Culture in Microdroplets

Autorzy: Pilar Carreras, Itziar González, Miguel Gallardo, Alejandra Ortiz-Ruiz, Maria Luz Morales, Jessica Encinas, Joaquín Martínez-López
Opublikowane w: Micromachines, Numer 12/1, 2021, Strona(/y) 90, ISSN 2072-666X
Wydawca: Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI)
DOI: 10.3390/mi12010090

Microengineering double layer hydrogel structures towards the recapitulation of the hematopoietic stem cell niche

Autorzy: Pilar Carreras, Rodrigo Cortrim Chaves, Miguel Gallardo, Alejandra Ortiz, Joaquin Martinez Lopez, Samuel K. Sia
Opublikowane w: Science Bulletin, 2018, ISSN 2095-9273
Wydawca: Elsevier
DOI: 10.1016/j.scib.2018.09.003

Droplet Microfluidics for the ex Vivo Expansion of Human Primary Multiple Myeloma Cells

Autorzy: Pilar Carreras, Iciar Gonzalez, Miguel Gallardo, Alejandra Ortiz-Ruiz, Joaquin Martinez-Lopez
Opublikowane w: Micromachines, Numer 11/3, 2020, Strona(/y) 261, ISSN 2072-666X
Wydawca: Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI)
DOI: 10.3390/mi11030261

Microfluidic generation of double layer hydrogel structures for the recapitulation of the hematopoietic stem cell niche

Autorzy: P. Carreras, R. Cotrim, M. Gallardo, A. Ortiz, J. Martinez, S.K. Sia
Opublikowane w: 2018
Wydawca: VBRI press

Microfluidic-assisted engineering of multi-layered microcapsules for 3D stem cell culture

Autorzy: Pilar Carreras Romeo, Miguel Gallardo, Alejandra Ortiz, Maria Luz Morales Fernandez, Teresa Cedena, Itziar Gonzalez, Joaquin Martinez-Lopez
Opublikowane w: Microfluidics, BioMEMS, and Medical Microsystems XVIII, 2020, Strona(/y) 35, ISBN 9781-510632349
Wydawca: SPIE
DOI: 10.1117/12.2558441

Micro-engineering the hematopoietic stem cell niche for regenerative medicine

Autorzy: P.Carreras, R. Cotrim, F. Monroy, S.K. Sia
Opublikowane w: 2017
Wydawca: GRS Microfluidics for global phenomena

Hematopoietic stem cell niche generation through droplet microfluidics

Autorzy: P. Carreras, M. Gallardo, A.ortiz, M.L.Morales, T. Cedena, I. Gonzalez and J. Martienz lopez
Opublikowane w: SLAS, 2020
Wydawca: SLAS

Wyszukiwanie danych OpenAIRE...

Podczas wyszukiwania danych OpenAIRE wystąpił błąd

Brak wyników