European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Modelling Arctic Biogenic Volatile Organic Compounds emissions (MABVOC)

Publikacje

Acclimation of Biogenic Volatile Organic Compound Emission From Subarctic Heath Under Long-Term Moderate Warming

Autorzy: J. Tang, H. Valolahti, M. Kivimäenpää, A. Michelsen, R. Rinnan
Opublikowane w: Journal of Geophysical Research: Biogeosciences, Numer 123/1, 2018, Strona(/y) 95-105, ISSN 2169-8953
Wydawca: Wiley
DOI: 10.1002/2017jg004139

Process Understanding of Soil BVOC Fluxes in Natural Ecosystems: A Review

Autorzy: J. Tang, G. Schurgers, R. Rinnan
Opublikowane w: Reviews of Geophysics, 2019, ISSN 8755-1209
Wydawca: American Geophysical Union
DOI: 10.1029/2018rg000634

Wyszukiwanie danych OpenAIRE...

Podczas wyszukiwania danych OpenAIRE wystąpił błąd

Brak wyników