European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

A Rigorous Approach to Consistency in Cloud Databases

Publikacje

Making Byzantine consensus live

Autorzy: Manuel Bravo, Gregory Chockler, and Alexey Gotsman
Opublikowane w: Proceedings of DISC'20: International Symposium on Distributed Computing, Numer 179, 2020, ISBN 978-3-95977-168-9
Wydawca: LIPIcs - Schloss Dagstuhl

Liveness and latency of Byzantine state-machine replication

Autorzy: Manuel Bravo, Gregory Chockler, Alexey Gotsman
Opublikowane w: Extended version of a paper from the 2022 Symposium on Distributed Computing (DISC'22), 2022
Wydawca: Distributed Computing. Springer
DOI: 10.48550/arxiv.2202.06679

State-machine replication for planet-scale systems

Autorzy: Vitor Enes, Carlos Baquero, Tuanir França Rezende, Alexey Gotsman, Matthieu Perrin, and Pierre Sutra
Opublikowane w: EuroSys'20: European Conference on Computer Systems, 2020
Wydawca: ACM

Acuerdo: Fast atomic broadcast over RDMA

Autorzy: Joseph Izraelevitz, Gaukas Wang, Rhett Hanscom, Kayli Silvers, Tamara Silbergleit Lehman, Gregory Chockler, Alexey Gotsman
Opublikowane w: ICPP '22: Proceedings of the 51st International Conference on Parallel Processing, 2022
Wydawca: ACM
DOI: 10.1145/3545008.3545041

UniStore: A fault-tolerant marriage of causal and strong consistency

Autorzy: Manuel Bravo, Alexey Gotsman, Borja de Régil, and Hengfeng Wei
Opublikowane w: USENIX ATC'21: USENIX Annual Technical Conference, 2021
Wydawca: ACSA

Efficient replication via timestamp stability

Autorzy: Vitor Enes, Carlos Baquero, Alexey Gotsman, and Pierre Sutra
Opublikowane w: EuroSys'21: European Conference on Computer Systems, 2021
Wydawca: ACM

White-box atomic multicast

Autorzy: Alexey Gotsman, Anatole Lefort and Gregory Chockler
Opublikowane w: DSN'19: International Conference on Dependable Systems and Networks, 2019
Wydawca: IEEE

Algebraic laws for weak consistency

Autorzy: Andrea Cerone, Alexey Gotsman, and Hongseok Yang
Opublikowane w: CONCUR'17: International Conference on Concurrency Theory, 2017, Strona(/y) 26:1-26:18
Wydawca: LIPICS

Multi-shot distributed transaction commit

Autorzy: Gregory Chockler and Alexey Gotsman
Opublikowane w: DISC'18: International Symposium on Distributed Computing, 2018, Strona(/y) 14:1-14:18
Wydawca: LIPICS

Federated Byzantine quorum systems

Autorzy: Álvaro García-Pérez, Alexey Gotsman
Opublikowane w: OPODIS'18: International Conference on Principles of Distributed Systems, 2018, Strona(/y) 17:1-17:16,
Wydawca: LIPICS

Reconfigurable atomic transaction commit

Autorzy: Manuel Bravo, Alexey Gotsman
Opublikowane w: PODC'19: Symposium on Principles of Distributed Computing, 2019
Wydawca: ACM

Consistency models with global operation sequencing and their composition

Autorzy: Alexey Gotsman and Sebastian Burckhardt
Opublikowane w: DISC'17: International Symposium on Distributed Computing, 2017, Strona(/y) 23:1-23:16
Wydawca: LIPICS

Paxos consensus, deconstructed and abstracted

Autorzy: Álvaro García-Pérez, Alexey Gotsman, Yuri Meshman, and Ilya Sergey
Opublikowane w: ESOP'18: European Symposium on Programming, 2018, Strona(/y) 912-939
Wydawca: Springer

Privatization-safe transactional memories

Autorzy: Artem Khyzha, Hagit Attiya and Alexey Gotsman
Opublikowane w: DISC'19: International Symposium on Distributed Computing, 2019
Wydawca: LIPICS

Safe privatization in transactional memory

Autorzy: Artem Khyzha, Hagit Attiya, Alexey Gotsman, Noam Rinetzky
Opublikowane w: Proceedings of the 23rd ACM SIGPLAN Symposium on Principles and Practice of Parallel Programming - PPoPP '18, Numer Volume 53, Numer 1, 2018, Strona(/y) 233-245, ISBN 9781-450349826
Wydawca: ACM Press
DOI: 10.1145/3178487.3178505

Specification and space complexity of collaborative text editing

Autorzy: Hagit Attiya, Sebastian Burckhardt, Alexey Gotsman, Adam Morrison, Hongseok Yang, Marek Zawirski
Opublikowane w: Theoretical Computer Science, Numer 855, 2021, Strona(/y) 141-160, ISSN 0304-3975
Wydawca: Elsevier BV
DOI: 10.1016/j.tcs.2020.11.046

Analysing snapshot isolation

Autorzy: Andrea Cerone, Alexey Gotsman
Opublikowane w: Journal of the ACM (JACM), Numer Volume 65, Numer 2, 2018, Strona(/y) 11:1-11:41, ISSN 0004-5411
Wydawca: Association for Computing Machinary, Inc.

Multi-shot distributed transaction commit

Autorzy: Gregory Chockler, Alexey Gotsman
Opublikowane w: Distributed Computing, Numer 34/4, 2021, Strona(/y) 301-318, ISSN 0178-2770
Wydawca: Springer Verlag
DOI: 10.1007/s00446-021-00389-4

Wyszukiwanie danych OpenAIRE...

Podczas wyszukiwania danych OpenAIRE wystąpił błąd

Brak wyników