Skip to main content
European Commission logo print header

Zero Waste Ligno-Cellulosic Biorefineries by Integrated Lignin Valorisation

Opis projektu

Innowacyjne podejście pozwoli na waloryzację odpadów z biorafinerii przetwarzających lignocelulozę

Obróbka materiałów wsadowych w biorafineriach prowadzi do powstawania odpadów oraz produktów ubocznych, co utrudnia ekologiczną transformację sektora produktów pochodzenia biologicznego. Zespół finansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu Zelcor zamierza wdrożyć w praktyce zintegrowany proces na potrzeby biorafinerii. Nowatorskie podejście opracowane przez badaczy łączy procesy katalizy chemicznej i enzymatycznej z przetwarzaniem biologicznym z pomocą owadów w celu skutecznego przekształcania strumieni odpadów z biorafinerii przetwarzających lignocelulozę w cenne produkty biopochodne, w tym wysokowartościowe substancje chemiczne. Głównym założeniem projektu jest recykling odpadowych produktów pochodzenia biologicznego oraz wytwarzanie na szeroką skalę cząsteczek wykorzystywanych w kosmetykach, opakowaniach, a także przemyśle chemicznym oraz sektorze innowacyjnych katalizatorów pochodzenia biologicznego. Badacze zajmą się w związku z tym trzema głównymi materiałami – pozostałościami lignocelulozy powstałymi w ramach procesu produkcji etanolu, lignin rozpuszczanych podczas procesu roztwarzania, a także humin zbliżonych do ligniny, powstających w wyniku konwersji cukrów.

Cel

Zelcor project aims at demonstrating the feasibility of transforming lignocellulose biorefinery recalcitrant side streams into high added-value biobased products, including fine chemicals. Its concept is to combine chemical and enzymatic catalysis with insects-based biological conversion, within a biorefinery integrated approach. The project is conceived to avoid waste production by recycling waste bio-based products and improve the sustainability of existing second generation biorefineries. It addresses three types of recalcitrant raw materials: lignocellulosic residues from ethanol production, lignins dissolved during pulping process and lignin-like humins formed by sugars conversion. Enzymatic and process engineering will be implemented to design efficient conversion routes and permit technological breakthroughs. A transversal platform for the characterisation of biomolecules will be settled to identify bio-products of commercial interest among lignins and humins multifunctional nanoparticles, phenolic antioxidants, insects-based chitosans and aromatic chemical intermediates. Thanks to this platform, Zelcor will enhance knowledge of the structure-function relationships and the mechanisms involved in recalcitrant raw materials catalytic depolymerisation and bioconversion. Demonstration of the approach feasibility will be performed by process scaling-up, formulation of end-product prototypes and value chain sustainability and safety assessment. The presence of industrial partners all along the value chains, from lignocellulosic feedstock to end products, will facilitate demonstration activities and technological transfers. With this strong industry drive, Zelcor will lead to large scale production of biomolecules for cosmetics, packaging and chemical industry, as well as novel biocatalysts. Zelcor is a 6.7M€ collaborative project, 49% of which for SMEs (43% EC grant). It gathers 18 organisations from 8 countries, including 6 academia, 8 SMEs, and 3 corporations.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-BBI-PPP-2015-02

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-BBI-PPP-2015-2-1

Koordynator

INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE POUR L'AGRICULTURE, L'ALIMENTATION ET L'ENVIRONNEMENT
Wkład UE netto
€ 724 469,50
Adres
147 rue de l'universite
75007 Paris
Francja

Zobacz na mapie

Region
Ile-de-France Ile-de-France Paris
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Środki z innych źródeł
€ 310 486,68

Uczestnicy (20)