Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Teaching Emerging Methods in Palaeoproteomics for the European Research Area

Opis projektu

Szkolenie z zakresu diagnostyki biomolekularnej i ochrony dziedzictwa kulturowego

Analiza starożytnych białek odgrywa kluczową rolę w badaniu historii ludzkości. Problemem jest jednak niedobór przeszkolonych specjalistów w tej dziedzinie. Powstanie technik sekwencjonowania starożytnych białek przy pomocy spektrometrii mas oznacza wzrost zapotrzebowania na wysoce wyspecjalizowanych naukowców z multidyscyplinarnym doświadczeniem. W tym kontekście finansowany przez UE projekt TEMPERA zakłada przeszkolenie młodych naukowców w zakresie analizy pozostałości starożytnych białek w oparciu o spektrometrię mas. Inicjatywa skupia się na diagnostyce biomolekularnej i ochronie obiektów dziedzictwa kulturowego. W jej ramach zorganizowane zostaną zaawansowane kursy doktoranckie o charakterze międzynarodowym, międzysektorowym i interdyscyplinarnym. W ramach sieci TEMPERA prowadzone będą praktyczne szkolenia badawcze wspierające konstruktywną interakcję między różnymi dyscyplinami. Takie podejście pozwoli na efektywną współpracę specjalistów z różnych środowisk.

Cel

TEMPERA will provide international, intersectoral and interdisciplinary state-of-the-art doctoral training to prepare the next generation of specialists in mass spectrometry-based ancient protein residues analysis for biomolecular diagnostics and conservation of cultural heritage material.
Due to their chemical and mechanical properties, proteins have always represented the category of biomolecules most extensively exploited by humans to satisfy basic needs, including: nutrition, clothing, sheltering and transportation. However presently there are very few specialists that have been trained to analyse ancient proteins, in stark contrast to the study of ancient DNA. The growing demand of information provided by mass spectrometry-based ancient protein sequencing will require highly specialised profiles with a multidisciplinary background in analytical chemistry, engineering, molecular biology, archaeology and art restoration.
Within the TEMPERA network, a team of talented young scientists from both experimental sciences and cultural heritage conservation disciplines will be created and prepared to become a group of highly qualified specialists.
The TEMPERA network aims at:
(i) forming, through research-based training, the professional profiles behind tomorrow’s state-of-the-art analysis of ancient proteins from cultural heritage materials,
(ii) consolidating existing constructive interaction across disciplines to focus different expertise and backgrounds into the common aim of safeguarding and enhancing European cultural heritage,
(iii) stimulating, through the right set of specific research-related and transferable skills, the development of
application-oriented mind set for direct or indirect exploitation of TEMPERA R&D activities.
As a key TEMPERA feature, the unique contribution provided by each participating institution will be integrated in a strong partnership to achieve valuable complementary research-specific and widely transferrable professional competence.

Koordynator

KOBENHAVNS UNIVERSITET
Wkład UE netto
€ 870 245,64
Adres
NORREGADE 10
1165 Kobenhavn
Dania

Zobacz na mapie

Region
Danmark Hovedstaden Byen København
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 870 245,64

Uczestnicy (6)

Partnerzy (4)