European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Fishfriendly Innovative Technologies for Hydropower

Opis projektu

Technologie na rzecz zrównoważonej środowiskowo energetyki wodnej

Zrównoważone źródła energii, takie jak elektrownie wodne (HPP), pozwalają wytwarzać ogromne ilości energii przy minimalnym wpływie na środowisko. Dzięki wykorzystaniu tego czystego rozwiązania energetycznego możliwe jest zaspokojenie naszego zapotrzebowania na energię bez pogorszenia stanu środowiska naturalnego. Niestety elektrownie wodne mogą zagrażać populacjom ryb, ich szlakom migracyjnym i siedliskom. Projekt FIThydro finansowany ze środków UE ma na celu ocenę wpływu tego typu elektrowni na rodzime środowiska na terenie Unii Europejskiej. Poprzez współpracę z decydentami zespół projektu dąży od opracowania rozwiązania tych kwestii. Proponowane rozwiązanie obejmuje wykorzystanie różnych narzędzi, technologii i systemów wspomagania decyzji. Takie podejście umożliwia operatorom elektrowni wodnych utrzymanie tempa produkcji przy jednoczesnej ochronie populacji ryb i przestrzeganiu norm środowiskowych.

Cel

FIThydro addresses the decision support in commissioning and operating hydropower plants (HPP) by use of existing and innovative technologies. It concentrates on mitigation measures and strategies to develop cost-efficient environmental solutions and on strategies to avoid individual fish damage and enhancing population developments. Therefore HPPS all over Europe are involved as test sites.
The facilities for upstream and downstream migration are evaluated, different bypass systems including their use as habitats and the influence of sediment on habitat.
In addition existing tools and devices will be enhanced during the project and will be used in the experimental set-ups in the laboratories and at the test sites for e.g. detection of fish or prediction of behavior. This includes sensor fish, different solutions for migration as e.g. trash rack variations, different fish tracking systems, but also numerical models as habitat and population model or virtual fish swimming path model.
Therefore a three-level-based workplan was created with preparatory desk work at the beginning to analyze shortcomings and potential in environment-friendly hydropower. Following the experimental tests will be conducted at the different test sites to demonstrate and evaluate the effects of the different options not covered by the desk-work. Thirdly, these results are fed into a risk based Decision Support System (DSS) which is developed for planning, commissioning and operating of HPPs. It is meant to enable operators to fulfill the requirements of cost-effective production and at the same time meet the environmental obligations and targets under European legislation and achieve a self-sustained fish population.

Słowa kluczowe

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-LCE-2016-2017

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-LCE-2016-RES-CCS-RIA

Koordynator

TECHNISCHE UNIVERSITAET MUENCHEN
Wkład UE netto
€ 1 279 250,00
Adres
Arcisstrasse 21
80333 Muenchen
Niemcy

Zobacz na mapie

Region
Bayern Oberbayern München, Kreisfreie Stadt
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 1 279 250,00

Uczestnicy (26)