Skip to main content
European Commission logo print header

GENetic diversity exploitation for Innovative macro-ALGal biorefinery

Opis projektu

Zrównoważone wodorosty wspierają błękitną biotechnologię

Pojęcie błękitnej biotechnologii opisuje sektor przemysłu oparty na zasobach morskich stosowanych w zastosowaniach biotechnologicznych. Zakres jego działalności obejmuje zarówno badania, jak i komercjalizację produktów otrzymanych z organizmów morskich w celu budowania zrównoważonych i innowacyjnych rozwiązań na potrzeby wielu branż. Zespół finansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu GENIALG proponuje uprawę dwóch gatunków europejskich wodorostów w celu wytwarzania szeregu zrównoważonych produktów. W tym celu naukowcy opracują zaawansowane rozwiązania biotechnologiczne i przyjazne dla środowiska metody poprawy jakości procesów hodowlanych oraz ich wydajności. Zdaniem badaczy realizacja tych założeń pozwoli na wykorzystanie potencjału biomasy w zakresie pozyskiwania zróżnicowanych substancji chemicznych na potrzeby istniejących i nowych obszarów zastosowań, zwiększając społeczno-ekonomiczną wartość sektora błękitnej biotechnologii.

Cel

The GENIALG project aims to boost the Blue Biotechnology Economy (BBE) by increasing the production and sustainable exploitation of two high-yielding species of the EU seaweed biomass: the brown alga Saccharina latissima and the green algae Ulva spp. GENIALG will demonstrate the economic feasibility and environmental sustainability of cultivating and refining seaweed biomass in multiple use demanded products of marine renewable origin. The consortium integrates available knowledge in algal biotechnology and ready to use reliable eco-friendly tools and methods for selecting and producing high yielding strains in economically feasible quantities and qualities. By cracking the biomass and supplying a wide diversity of chemical compounds for existing as well as new applications and markets, GENIALG will anticipate the economic, social and environmental impacts of such developments in term of economic benefit and job opportunities liable to increase the socio-economic value of the blue biotechnology sector. In a larger frame, conservation and biosafety issues will be addressed as well as more social aspects such as acceptability and competition for space and water regarding other maritime activities. To achieve these objectives GENIALG will foster a trans-sectorial and complementary consortium of scientists and private companies. • GENIALG will involve a diversity of private companies already positioned in the seaweed sector individually for different applications (texturants, feed, agriculture, bioplastics, pharmaceuticals, personal care products…) in order to strengthen interactions for developing a bio-refinery concept and accelerate efficient and sustainable exploitation of seaweed biomass to bring new high-value products on the market.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-BG-2016-2017

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-BG-2016-1

System finansowania

IA - Innovation action
æ

Koordynator

CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE CNRS
Wkład UE netto
€ 1 500 056,00
Adres
Rue michel ange 3
75794 Paris
Francja

Zobacz na mapie

Region
Ile-de-France Ile-de-France Paris
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Środki z innych źródeł
€ 0,25

Uczestnicy (19)