European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Excellence in science and innovation for Europe by adopting the concept of Responsible Research and Innovation

Opis projektu

Rosnąca akceptacja i zainteresowanie odpowiedzialnymi badaniami i innowacjami

Konkurencja w dziedzinie innowacji i badań jest na całym świecie niezwykle wysoka. Postępy osiągane na tym polu mogą być silnym motorem wzrostu gospodarczego, dlatego dążenie Europy do doskonałości w dziedzinie badań i innowacji w celu zapewnienia sobie przewagi konkurencyjnej na rynku globalnym jest sprawą priorytetową. Finansowany przez UE projekt NewHoRRIzon ma na celu wykorzystanie programu „Horyzont 2020” do zademonstrowania, promowania i planowania powszechnego przyjęcia i rozwoju odpowiedzialnego podejścia do badań i innowacji (ang. „responsible research and innovation”, RRI) w UE i jej państwach członkowskich. Aby to osiągnąć, zespół projektu podejmie współpracę z różnorodną grupą interesariuszy oraz powoła do życia 18 laboratoriów społecznych, które realizować będą dostosowane do potrzeb działania pilotażowe obejmujące różne sektory programu „Horyzont 2020”. Inicjatywy te posłużą jako przykłady korzyści płynących z RRI i jej praktycznych zastosowań.

Cel

The Project “Excellence in science and innovation for Europe by adopting the concept of Responsible Research and Innovation (NewHoRRIzon)” sets out to promote the acceptance of RRI in Horizon 2020 (H2020) and beyond. It will work out the conceptual and operational basis to fully integrate RRI into European and national research and innovation (R&I) practice and funding. In order to accomplish this goal, NewHoRRIzon will establish altogether 18 Social Labs that cover all sections of H2020. Together with a wide-ranging group of R&I stakeholders, in these Social Labs, NewHoRRIzon will co-create tailor-made pilot actions that will stimulate an increased use and acceptance of RRI across H2020 and each of its parts. These pilot actions will address a variety of R&I actors such as academia, business, non-university research institutes, research funding organisations, policy-makers on European, Member State and global level, civil society organisations (CSOs) and the general and specific public(s) as they arise from technological controversies. Ultimately, the pilot actions to be developed and tested in the Social Labs will contribute to R&I projects that fully recognise the significance of RRI. NewHoRRIzon will stimulate learning about how to accomplish RRI in H2020 and beyond in its Social Labs, in two cross-sectional workshops and two transdisciplinary conferences. It will conceptualise and operationalise a Society Readiness Level (SRL) for R&I that focuses on the alignment between the processes and products of R&I on the one hand, and broader societal demands and expectations on the other. Finally, NewHoRRIzon will use a variety of target-group specific strategies to disseminate best practises to promote acceptance of RRI across H2020 and generate long-term impact. For that it will use existing spaces and networks as well as create new ones.

Słowa kluczowe

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-SwafS-2016-17

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-SwafS-2016-1

Koordynator

INSTITUT FUR HOHERE STUDIEN - INSTITUTE FOR ADVANCED STUDIES
Wkład UE netto
€ 1 325 849,23
Adres
JOSEFSTADTER STRASSE 39
1080 Wien
Austria

Zobacz na mapie

Region
Ostösterreich Wien Wien
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 1 325 849,23

Uczestnicy (20)