Skip to main content
European Commission logo print header

TRPV1-targeted ligand-drug conjugates to treat prostate cancer

Publikacje

Natural product–drug conjugates for modulation of TRPV1-expressing tumors

Autorzy: Charlotte Baker, Tiago Rodrigues, Bernardo P. de Almeida, Nuno L. Barbosa-Morais, Gonçalo J.L. Bernardes
Opublikowane w: Bioorganic & Medicinal Chemistry, Issue 27/12, 2019, Page(s) 2531-2536, ISSN 0968-0896
Wydawca: Pergamon Press Ltd.
DOI: 10.1016/j.bmc.2019.03.025

Prawa własności intelektualnej

TRPV2 antagonists

Numer wniosku/publikacji: WO 2019/054891
Data: 2018-09-14
Wnioskodawca/wnioskodawcy: INSTITUTO DE MEDICINA MOLECULAR JOAO LOBO ANTUNES

Wyszukiwanie danych OpenAIRE...

Podczas wyszukiwania danych OpenAIRE wystąpił błąd

Brak wyników