European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

EUCAlyptus LIgnin VAlorisation for Advanced Materials and Carbon Fibres

Rezultaty

Publikacje

Eucalyptus Biochar as a Sustainable Nanomaterial for Electrochemical Sensors

Autorzy: Annalisa Scroccarello, Flavio Della Pelle, Qurat Ul Ain Bukhari, Filippo Silveri, Daniele Zappi, Enrico Cozzoni and Dario Compagnone
Opublikowane w: Chemistry Proceedings, Numer Volume 5 / Numer 1, 2021, ISSN 2673-4583
Wydawca: MDPI
DOI: 10.3390/csac2021-10618

Prawa własności intelektualnej

Modello multiplo di sette disegni di elettrodi stretch per analisi elettrochimiche

Numer wniosku/publikacji: IT 402020000001228
Data: 2020-04-17
Wnioskodawca/wnioskodawcy: BIOSENSOR SRL

Modello multiplo di sette disegni di elettrodi stretch peranalisi elettrochimiche

Numer wniosku/publikacji: EU 402020000001228
Data: 2020-04-17

Wyszukiwanie danych OpenAIRE...

Podczas wyszukiwania danych OpenAIRE wystąpił błąd

Brak wyników