European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Backreaction of Financial Networks: Risk Estimation and Asset-Management

Publikacje

Explainable AI in Fintech Risk Management

Autorzy: Niklas Bussmann, Paolo Giudici, Dimitri Marinelli, Jochen Papenbrock
Opublikowane w: Frontiers in Artificial Intelligence, Numer 3, 2020, ISSN 2624-8212
Wydawca: Frontiers
DOI: 10.3389/frai.2020.00026

Explainable Machine Learning in Credit Risk Management

Autorzy: Niklas Bussmann, Paolo Giudici, Dimitri Marinelli, Jochen Papenbrock
Opublikowane w: Computational Economics, Numer 57, 2021, Strona(/y) 203–216, ISSN 0927-7099
Wydawca: Kluwer Academic Publishers
DOI: 10.1007/s10614-020-10042-0

Wyszukiwanie danych OpenAIRE...

Podczas wyszukiwania danych OpenAIRE wystąpił błąd

Brak wyników