European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Innovative Method for Affordable Generation IN ocean Energy

Opis projektu

Technologia wykorzystująca energię fal

Teoretycznie energia fal jest bardziej stabilna i wydajna niż inne odnawialne źródła energii, jednak technologie jej wykorzystania są słabo rozwinięte. Ich rozwój hamują trudności związane z projektowaniem, trwałością i rozmieszczeniem urządzeń, a także obawy dotyczące zagrożeń dla środowiska morskiego. Finansowany przez UE projekt IMAGINE zakłada zaprojektowanie, wyprodukowanie i zademonstrowanie prototypowego agregatu elektromechanicznego (ang. electromechanical generator, EMG) do zastosowań związanych z energią fal, który będzie w stanie przekształcać powolny posuwisto-zwrotny ruch liniowy w energię elektryczną. Architektura EMG znacznie zwiększy sprawność (70-85 %), niezawodność (20-letni średni czas między awariami) i przystępność cenową (o 50 % mniejsze nakłady inwestycyjne). Po przeprowadzeniu testów metodą HIL (hardware-in-the-loop) planowane jest ograniczenie ryzyka technologicznego oraz opracowanie biznesplanu.

Cel

The IMAGINE “Innovative Method for Affordable Generation IN ocean Energy” project aims at developing the Electro-Mechanical Generator (EMG), an innovative Power-Take Off (PTO) concept for wave energy applications able to convert slow speed, reciprocating linear motion into electricity. The EMG is based on the integration of a recirculating ballscrew and a permanent magnet generator, an architecture that dramatically improves average efficiency (70-85% also when working outside design conditions), reliability (20 years MTBF) and affordability (CAPEX reduction by over 50%) compared to state-of-the-art PTOs. During the IMAGINE project, the EMG technology will be demonstrated through the fabrication of a 250 kW prototype and its testing on a HardWare-In-the-Loop (HWIL) bench. This will allow progressing its TRL from 3 to 5. A range of Wave Energy Converters (WECs) will be emulated on the HWIL bench and the performance of the EMG, under the action of a robust control system, will be measured and extensively assessed. Furthermore, a FMECA analysis and a subsequent accelerated life test will prove the reliability of the system. HWIL tests will allow reducing technological risk in power rating increase, providing an intermediate step between tank tests and sea trials that represents a critical transition for wave energy development. Finally, a techno-economical assessment of the EMG and a complete Business Plan for commercialization will be developed. Such activities will be carried out by an international consortium with multi-disciplinary skills in marine energy, led by a leading-manufacturing company as Umbra Cuscinetti S.p.A.
The IMAGINE project is related to the topic “Developing the next generation technologies of renewable electricity and heating/cooling”, under the category “Ocean Energy: Development of advanced ocean energy subsystems: innovative power take-off systems and control strategies.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-LCE-2016-2017

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-LCE-2017-RES-RIA-TwoStage

Koordynator

UMBRAGROUP SPA
Wkład UE netto
€ 1 462 027,50
Adres
VIA VALTER BALDACCINI 1 LOCALITA PACIANA ZONA INDUSTRIALE
06034 Foligno Pg
Włochy

Zobacz na mapie

Region
Centro (IT) Umbria Perugia
Rodzaj działalności
Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Linki
Koszt całkowity
€ 1 462 027,50

Uczestnicy (5)