CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

A neural network builder with remotely controlled parallel computing