CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Integrated Standard Imager for Earth Observation Microsatellites

Prawa własności intelektualnej

Telescope and Telescope Array for use in Spacecraft

Numer wniosku/publikacji: US 14/224, 134
Data: 2014-03-25
Wnioskodawca/wnioskodawcy: SATLANTIS MICROSATS SA

Telescope and Telescope Array for use in Spacecraft

Numer wniosku/publikacji: US 14/224, 134
Data: 2014-03-25
Wnioskodawca/wnioskodawcy: SATLANTIS MICROSATS SA

Telescope and Telescope Array for use in Spacecraft

Numer wniosku/publikacji: US 14/224, 134
Data: 2014-03-25
Wnioskodawca/wnioskodawcy: SATLANTIS MICROSATS SA

Wyszukiwanie danych OpenAIRE...

Podczas wyszukiwania danych OpenAIRE wystąpił błąd

Brak wyników