European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Co-Creating Misinformation-Resilient Societies

Opis projektu

Wspieranie społeczeństwa w walce z fałszywymi wiadomościami

Dezinformacja stała się wszechobecnym problemem, wpływającym na procesy tworzenia polityki w różnych dziedzinach, obejmujących gospodarkę, ochronę zdrowia i środowiska, a nawet politykę zagraniczną. Finansowany przez UE projekt Co-Inform ma na celu wsparcie obywateli, dziennikarzy i decydentów w radzeniu sobie z tym wyzwaniem dzięki współtworzonym rozwiązaniom. Projekt zakłada poprawę odporności na dezinformację oraz promowanie świadomych zachowań i instrumentów politycznych. Dzięki współpracy Co-Inform ma umożliwić wykrywanie fałszywych wiadomości i zwalczanie wprowadzających w błąd postów w mediach społecznościowych, promowanie zachowań sprzyjających odporności na dezinformację, usprawnienie komunikacji między opinią publiczną, dziennikarzami i decydentami, przewidywanie rozprzestrzeniania się dezinformujących treści, infiltrowanie baniek informacyjnych i zapewnianie decydentom zaawansowanej analizy dezinformacji. Multidyscyplinarny zespół Co-Inform wykorzystuje inteligentne metody i bezpośrednio angażuje obywateli, dziennikarzy oraz decydentów, dążąc do zwalczania dezinformacji i przyczyniając się do wzrostu świadomości społecznej.

Cel

Misinformation generates misperceptions, which have affected policies in many domains, including economy, health, environment, and foreign policy. Co-Inform is about empowering citizens, journalists, and policymakers with co-created socio-technical solutions, to increase resilience to misinformation, and to generate more informed behaviors and policies. The aim of Co-Inform is to co-create these solutions, with citizens, journalists, and policymakers, for (a) detecting and combating a variety of misinforming posts and articles on social media, (b) supporting, persuading, and nourishing misinformation-resilient behavior, (c) bridging between the public on social media, external fact checking journalists, and policymakers, (d) understanding and predicting which misinforming news and content are likely to spread across which parts of the network and demographic sectors, (e) infiltrating echo-chambers on social media, to expose confirmation-biased networks to different perceptions and corrective information, and (f) providing policymakers with advanced misinformation analysis to support their policy making process and validation.

To achieve these goals, Co-Inform will bring together a multidisciplinary team of scientists and practitioners, to foster co-creational methodologies and practices for engaging stakeholders in combating misinformation posts and news articles, combined with advanced intelligent methods for misinformation detection, misinformation flow prediction, and real-time processing and measurement of crowds' acceptance or refusal of misinformation. Co-Inform tools and platform will be made freely available and open sourced to maximize benefit and reuse. Three main stakeholder groups will be directly engaged throughout this process; citizens, journalists, and policymakers.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-SC6-CO-CREATION-2016-2017

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-SC6-CO-CREATION-2017

Koordynator

STOCKHOLMS UNIVERSITET
Wkład UE netto
€ 1 191 533,75
Adres
UNIVERSITETSVAGEN 10
10691 Stockholm
Szwecja

Zobacz na mapie

Region
Östra Sverige Stockholm Stockholms län
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 1 191 533,75

Uczestnicy (11)