European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

CLIC - Circular models Leveraging Investments in Cultural heritage adaptive reuse

Opis projektu

Ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez uwolnienie potencjału gospodarczego

Podczas gdy liczba oficjalnie uznanych obiektów dziedzictwa kulturowego stale rośnie, środki finansowe potrzebne do ich funkcjonalnej renowacji stają się coraz bardziej ograniczone. Alarmującym problemem staje się degradacja obiektów dziedzictwa kulturowego z powodu braku środków. Dodatkowo sytuację komplikują podmioty prywatne, kierujące się krótkoterminowymi zyskami. W rezultacie z każdym rok rośnie ryzyko bezpowrotnej utraty licznych obiektów zabytkowych. W tym kontekście finansowany przez UE projekt CLIC ma na celu opracowanie elastycznych, przejrzystych i integracyjnych narzędzi do zarządzania transformacją krajobrazów kulturowych. Wykorzystując potencjał dziedzictwa kulturowego, zespół CLIC chce umożliwić pozyskiwanie brakujących środków potrzebnych na prace renowacyjne. Badacze zamierzają zidentyfikować i upowszechnić innowacyjne „cyrkularne” modele finansowania, biznesowe i zarządzania.

Cel

"The characteristics of cultural heritage and landscape pose significant challenges for its governance. Long since cultural heritage is considered as a resource for local development strategies. But there are some contradictions. The sites recognized as cultural heritage are increasing; the costs for functional reuse are growing, while public resources available are becoming scarcer, and private actors are increasingly focused on the short time for payback. The consequence is that there is a growing risk that the decay of heritage will increase year by year because of lack of financial support. Cultural heritage is a non-renewable capital and it is linked to the economy because economics refers to the management of scarce and non-renewable resources; for these reasons, heritage conservation is also an economic choice.
The CLIC project addresses significant challenges of cultural heritage and landscape adaptive reuse. It progresses the agenda on heritage-led local sustainable development by developing flexible, transparent, integrated and inclusive tools to manage the change of cultural landscape, which are required to leverage the potential of cultural heritage for Europe. The investment gap in cultural heritage and landscape regeneration will be addressed by CLIC through careful evaluation of all costs, of ""complex values"" and impacts of adaptive reuse, selecting function(s) not only linked to tourism attractiveness, but also for the well-being improvement, providing critical evidence of wealth, jobs, social, cultural, environmental and economic returns on the investment.
The overarching goal of the CLIC trans-disciplinary research project is to identify evaluation tools to test, implement, validate and share innovative ""circular"" financing, business and governance models for systemic adaptive reuse of cultural heritage and landscape, demonstrating the economic, social, environmental convenience, in terms of long lasting economic, cultural and environmental wealth."

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-SC5-2016-2017

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-SC5-2017-OneStageB

Koordynator

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Wkład UE netto
€ 876 033,82
Adres
PIAZZALE ALDO MORO 7
00185 Roma
Włochy

Zobacz na mapie

Region
Centro (IT) Lazio Roma
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Koszt całkowity
€ 876 033,82

Uczestnicy (16)