European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Ultrafast Structural Dynamics of Elementary Water-Mediated Proton Transport Processes