Skip to main content
European Commission logo print header

Innovative, low cost, low weight and safe floating wind technology optimized for deep water wind sites

Opis projektu

Optymalizacja pływających farm wiatrowych na głębinach

Montaż, obsługa i konserwacja morskich turbin wiatrowych stają się coraz trudniejsze i coraz droższe z uwagi na wzrost głębokości wody, dlatego też celem projektu FLOTANT, finansowanego ze środków UE, jest zbudowanie i zademonstrowanie modelu w skali przedstawiającego platformę pływającą na głębinie, na której można umieścić turbinę wiatrową. Nowo opracowane komponenty będą obejmować hybrydową platformę z betonu i tworzywa sztucznego, zoptymalizowany system cumowania i kotwiczenia, wysokowydajne lekkie kable zasilające oraz zaawansowany technologicznie system monitorowania na potrzeby obsługi i konserwacji. W ramach projektu oceniony zostanie wpływ technologiczny, ekonomiczny, środowiskowy oraz społeczny tego rodzaju platformy pływającej. Ostatecznie projektu przyczyni się do rozwoju odnawialnych technologii. Szacuje się, że pomoże on ograniczyć przyszły kapitał i wydatki operacyjne o ponad 50 %.

Cel

Many elements of an offshore wind farm become more expensive as depth increases: mooring, anchoring and dynamic cables are the most obvious. However, deep water areas also pose additional challenges for installation and O&M strategies. FLOTANT project aims to develop an innovative and integrated Floating Offshore Wind solution, optimized for deep waters (100-600m) and to sustain a 10+MW wind turbine generator, composed by: a mooring and anchoring system using high performance polymers and based on Active Heave Compensation to minimise excursions, a hybrid concrete-plastic floater and a power export system with long self-life and low-weight dynamic cables. The project includes enhanced O&M strategies, sensoring, monitoring and the evaluation of the techno-economic, environmental, social and socio-economic impacts.

The prototypes of the novel mooring, anchoring and dynamic cable components, and a scaled model of the hybrid offshore wind floating platform will be tested and validated within the scope of the project. Three relevant environments have been selected to perform the tests: MARIN basin for global performance under controlled conditions; the Dynamic Marine Component Test facility (DMaC-UNEXE) for large scale prototypes tests; and PLOCAN Marine Test Site, for the characterisation of novel materials under real seawater conditions.

An expected 60% reduction in CAPEX and 55% in the OPEX by 2030 will be motivated by FLOTANT novel developments including additional sectorial reductions due to external technology improvements. Overall FLOTANT solution, will allow an optimisation of LCOE reaching values in the range of 85-95 €/MWh by 2030.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-LC-SC3-2018-2019-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-LC-SC3-2018-RES-TwoStages

Koordynator

CONSORCIO PARA EL DISENO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y EXPLOTACION DE LA PLATAFORMA OCEANICA DE CANARIAS
Wkład UE netto
€ 321 636,25
Adres
Carretera de taliarte
35200 Telde
Hiszpania

Zobacz na mapie

Region
Canarias Canarias Gran Canaria
Rodzaj działalności
Public bodies (excluding Research Organisations and Secondary or Higher Education Establishments)
Linki
Środki z innych źródeł
€ 0,00

Uczestnicy (16)