European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Behavioural, Ecological and Socio-economic Tools for Modelling Agricultural Policy

Opis projektu

Nowy projekt europejskiej polityki rolnej

Do zapewniania mieszkańcom Europy żywności i paliw w długiej perspektywie niezbędne są zrównoważone i odporne ekosystemy rolnicze. Niestety są one zagrożone wskutek zmiany klimatu i intensyfikacji wykorzystania gruntów. Przeciwdziałanie tym zagrożeniom nie jest łatwe – na przykład zahamowanie procesu utraty różnorodności biologicznej i usług ekosystemowych z powodu ubożenia krajobrazu wymaga podjęcia skoordynowanych działań mających na celu gruntowne zmiany w krajobrazie rolniczym, jak również zmiany w przepisach, które będą ten proces regulowały. W ramach finansowanego przez UE projektu BESTMAP opracowane zostaną ramy łączące modelowanie ekonomiczne z modelowaniem agentowym opartym na indywidualnych gospodarstwach rolnych. Zespół naukowców opracuje modele ilościowe, mapy i analizy wpływu różnych scenariuszy strategicznych na środowisko, system klimatyczny, świadczenie usług ekosystemowych, różnorodność biologiczną, a także wskaźniki społeczno-ekonomiczne (np. zatrudnienie). Stworzenie w ramach projektu internetowego panelu i warsztatów z udziałem decydentów na szczeblu unijnym, krajowym i lokalnym przyczyni się do realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu i umożliwi transformację unijnego sektora rolnego po 2020 roku.

Cel

Nearly 50% of the European Union (EU) land area is agricultural. However, the ecosystem services (ESS) provided by these agro-ecosystems – including food, bioenergy, water, carbon storage and biodiversity – are threatened by processes such as land-use intensification and changing climate. European, national and regional policy makers must hence rethink and redesign rural policy to enhance the sustainability of agricultural landscapes while ensuring farmers’ livelihoods at the same time. However, the policy impact assessment models currently used by the European Commission (EC) ignore the complexity of farmers’ decision making, potentially leading to incorrect predictions of policy outcomes. Furthermore, existing models focus on narrow aspects of agricultural economics (e.g. income), ignoring policy impacts on rural natural, social and cultural assets. BESTMAP will develop a new modelling framework using insights from behavioural theory, linking existing economic modelling with individual-farm Agent-Based Models. Using these new modular and customizable tools BESTMAP will quantitatively model, map and monitor co-designed policy scenarios’ impacts on the environment, climate system, delivery of ESS, as well as socio-economic metrics (e.g. jobs). BESTMAP outputs will improve and contribute to existing tools used by the EC such as the Modular Applied GeNeral Equilibrium Tool (MAGNET) and Common Agricultural Policy Regionalised Impact model (CAPRI). Finally, BESTMAP will use a range of external communication and dissemination methods, including online policy dashboard, workshops and training, to help build capacity for EC staff and policy makers at EU institutions, national, regional and local decision makers and expert personnel, as well as other researchers.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-RUR-2018-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-RUR-2018-2

Koordynator

UNIVERSITY OF LEEDS
Wkład UE netto
€ 1 241 267,50
Adres
WOODHOUSE LANE
LS2 9JT Leeds
Zjednoczone Królestwo

Zobacz na mapie

Region
Yorkshire and the Humber West Yorkshire Leeds
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 1 241 267,50

Uczestnicy (14)