European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Modelling INdividual Decisions to Support The European Policies related to agriculture

Opis projektu

Gwarancja zrównoważonej wspólnej polityki rolnej

Od kształtu wspólnej polityki rolnej (WPR) Unii Europejskiej zależy rozwój zrównoważonego sektora rolnego. Dlatego też przyszłe zasady WPR muszą być bardziej elastyczne, dając przy tym możliwość łatwego dostosowania do potrzeb poszczególnych państw członkowskich UE oraz jednostek odpowiedzialnych za indywidualne podejmowanie decyzji w tym sektorze. W tym celu państwa członkowskie opracowują plany strategiczne WPR, które powinny określać mierzalne cele i wskazywać sposoby ich osiągnięcia. Zespół finansowanego przez UE projektu MIND STEP wykorzysta dane dotyczące rolnictwa i dane biofizyczne oraz uwzględni jednostki odpowiedzialne za indywidualne podejmowanie decyzji w nowych i obecnych modelach polityki w zakresie ocen skutków. Nowe modele indywidualnego podejmowania decyzji zostaną opracowane i skalibrowane na podstawie statystyk rolnych i dużych zbiorów danych z wykorzystaniem sprawdzonych modeli ekonomicznych i stale doskonalonych technik uczenia maszynowego.

Cel

Agricultural policies like the EU CAP are widening the scope to contribute to the Paris climate agreement and the Sustainability Development Goals. From the Commission's legislative proposals (June 2018) it is expected that the European Union (EU) Common Agricultural Policy (CAP) will be redesigned in line with this. Consequences are among others a move of the CAP to farm specific measures and an improved link to environment, climate change and ecosystem services. It is proposed that Member States and regions develop their own CAP strategic plan with more attention to the regional implementation of the CAP. This wider scope and measures with a focus on individual farmers ask for a new generation of impact assessment tools. Current state-of-the-art agricultural models are not able to deliver individual farm and local effects as they are specified at higher levels of aggregation. Making use of improved possibilities opened up by progress in the ICT area, our project MIND STEP will improve exploitation of available agricultural and biophysical data and will include the individual decision making (IDM) unit in policy models. Based on a common data framework MIND STEP will develop IDM models, including agent-based models, focussing on different topics in an integrated manner in different regional case studies. The IDM models will be estimated and calibrated using agricultural statistics and big datasets, drawing on established econometric and evolving machine learning techniques and using both traditional models of optimising behaviour and theories from behavioural economics. MIND STEP will closely cooperate with a range of stakeholders to co-create and apply the MIND STEP model toolbox to selected regional, national and EU wide policy cases. MIND STEP cooperates with other consortia under the topic to share ideas and innovations. Finally, MIND STEP develops an Exploitation Strategy and Plan to guarantee the sustainability of the project results upon its completion.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-RUR-2018-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-RUR-2018-2

Koordynator

STICHTING WAGENINGEN RESEARCH
Wkład UE netto
€ 973 873,75
Adres
DROEVENDAALSESTEEG 4
6708 PB Wageningen
Niderlandy

Zobacz na mapie

Region
Oost-Nederland Gelderland Veluwe
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Koszt całkowity
€ 973 873,75

Uczestnicy (11)