European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

ERA-NET Cofund on Blue Bioeconomy - Unlocking the potential of aquatic bioresources

Opis projektu

Zielone światło dla europejskiej niebieskiej biogospodarki

Odnawialne, żywe zasoby wodne, takie jak algi, gąbki, meduzy czy mikroorganizmy, stanowią podstawę niebieskiej biogospodarki, która jest źródłem wielu różnych produktów, procesów i usług. Odgrywając ważną rolę w Europejskim Zielonym Ładzie, niebieska biogospodarka ma zasadnicze znaczenie dla zmniejszenia zapotrzebowania na zasoby ziemi i przeciwdziałania zmianie klimatu. Biorąc pod uwagę powyższe, zespół projektu ERA-NET Cofund BlueBio zajmie się wykorzystaniem potencjału biozasobów wodnych w celu tworzenia miejsc pracy, wzrostu gospodarczego i dostarczania żywności, pożywienia oraz bioproduktów i biousług. Celem jest określenie najlepszych sposobów na wprowadzanie bioproduktów i biousług na rynek. W ramach projektu ustanowiony zostanie skoordynowany system finansowania badań i rozwoju w celu wzmocnienia pozycji Europy w zakresie niebieskiej biogospodarki. Projekt BlueBio bazuje na sieciach, osiągnięciach i strategiach opracowanych w ramach projektów COFASP, ERA-MBT ERA-NET oraz JPI Oceans.

Cel

The ERA-NET Cofund BlueBio will act to unlock the potential of aquatic bio-resources to create jobs, economic growth and provide food, nutrition and bio-based products and services. Thus, paving the way for a sustainable and competitive Blue Bioeconomy in Europe. The goal is to identify new and improve existing ways of bringing bio-based products and services to the market and find new ways of creating value in the Blue bioeconomy. The objectives of BlueBio are to establish a coordinated R&D funding scheme that will strengthen Europe’s position in this complex economic field in a global market. This will primarily be achieved by engaging funding agencies to implement a co-funded call focusing on Blue Knowledge and technological developments to respond to needs and gaps for R&I. The consortium has committed budgets making a strong co-funded call leveraging well the Commission's requests. BlueBio builds upon the networks, achievements and strategies obtained in the COFASP and ERA-MBT ERA-NETs and JPI Oceans, and will leverage the JPI Oceans role as a coordination platform. The consortium aims to implement 2-4 additional calls, developed through stakeholder engagement, and identifying new funding initiatives. BlueBio will implement a range of related activities which can add value to the cofounded projects and better address the impact of R&I projects. BlueBio will enhance valorisation from the actors in the Blue Bioeconomy sector, identify and address R&I needs of industry and society. Communications activities will support BlueBio and the funded projects to realise tangible impacts. Emphasis will be placed on the creation of pre-commercial outputs aimed at accelerating commercialisation and competitive deployment. BlueBio's directions and legacy will be informed by strategic forward-looking processes involving all stakeholders in identifying needs and gaps along the value chains.

Słowa kluczowe

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-BG-2018-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-BG-2018-1

Koordynator

NORGES FORSKNINGSRAD
Wkład UE netto
€ 2 365 979,72
Adres
DRAMMENSVEIEN 288
0283 Oslo
Norwegia

Zobacz na mapie

Region
Norge Oslo og Viken Oslo
Rodzaj działalności
Public bodies (excluding Research Organisations and Secondary or Higher Education Establishments)
Linki
Koszt całkowity
€ 7 169 635,51

Uczestnicy (33)