Skip to main content

Tipping Points in the Earth System

Opis projektu

Modele prognoz dla nieodwracalnych punktów w systemie Ziemi

Od początku swego istnienia Ziemia doświadcza gwałtownych zmian, jednak mechanizmy leżące u ich podstaw wciąż nie są w pełni znane, zaś obecne modele nie są w stanie symulować wcześniejszych zmian tego rodzaju w realistyczny sposób. Projekt TiPES skoncentruje się na pilnej potrzebie przeanalizowania progów nieodwracalnych zmian, po osiągnięciu których ziemskie podsystemy uległy zmianie. Ponadto twórcy projektu zajmą się ulepszeniem modelowania gwałtownych zmian oraz oszacowaniem stabilności pożądanych stanów. Tym samym projekt TiPES przyczyni się do lepszego prognozowania możliwych przyszłych gwałtownych zmian powodowanych globalnym ociepleniem wywołanym przez człowieka. Badacze pracujący nad projektem wyjaśnią również, jakie będą społeczno-gospodarcze skutki osiągnięcia progów nieodwracalnych zmian, a także pomogą ustawodawcom zaplanować strategie tworzenia bezpiecznych przestrzeni roboczych dla ludzkości.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-LC-CLA-2018-2
Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

System finansowania

RIA - Research and Innovation action
Leaflet | Map data © OpenStreetMap contributors, Credit: EC-GISCO, © EuroGeographics for the administrative boundaries

Koordynator

KOBENHAVNS UNIVERSITET
Adres
Norregade 10
1165 Kobenhavn
Dania
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Wkład UE
€ 1 531 843,75

Uczestnicy (18)

THE UNIVERSITY OF EXETER
United Kingdom
Wkład UE
€ 604 168,75
Adres
The Queen's Drive Northcote House
EX4 4QJ Exeter
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
POTSDAM INSTITUT FUER KLIMAFOLGENFORSCHUNG
Niemcy
Wkład UE
€ 1 490 187,50
Adres
Telegrafenberg 31
14473 Potsdam
Rodzaj działalności
Research Organisations
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
Hiszpania
Wkład UE
€ 111 250
Adres
Avenida De Seneca 2
28040 Madrid
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
THE UNIVERSITY OF READING
United Kingdom
Wkład UE
€ 702 698,75
Adres
Whiteknights Campus Whiteknights House
RG6 6AH Reading
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
UNIVERSITAET BERN
Szwajcaria
Wkład UE
€ 496 696,25
Adres
Hochschulstrasse 6
3012 Bern
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
UNIVERSITEIT UTRECHT
Niderlandy
Wkład UE
€ 725 062,50
Adres
Heidelberglaan 8
3584 CS Utrecht
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
UNITED KINGDOM RESEARCH AND INNOVATION
United Kingdom
Wkład UE
€ 574 390
Adres
Polaris House North Star Avenue
SN2 1FL Swindon
Rodzaj działalności
Research Organisations
UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LOUVAIN
Belgia
Wkład UE
€ 545 845
Adres
Place De L Universite 1
1348 Louvain La Neuve
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
TECHNISCHE UNIVERSITAET MUENCHEN
Niemcy
Wkład UE
€ 419 206,25
Adres
Arcisstrasse 21
80333 Muenchen
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Włochy
Wkład UE
€ 256 777,50
Adres
Piazzale Aldo Moro 7
00185 Roma
Rodzaj działalności
Research Organisations
ECOLE NORMALE SUPERIEURE
Francja
Wkład UE
€ 184 625
Adres
45, Rue D'ulm
75230 Paris Cedex 05
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
UNIVERSITETET I TROMSOE - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET
Norwegia
Wkład UE
€ 102 137,50
Adres
Hansine Hansens Veg 14
9019 Tromso
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
INESC TEC - INSTITUTO DE ENGENHARIADE SISTEMAS E COMPUTADORES, TECNOLOGIA E CIENCIA
Portugalia
Wkład UE
€ 48 250
Adres
Rua Dr Roberto Frias Campus Da Feup
4200 465 Porto
Rodzaj działalności
Research Organisations
UNIVERSITY OF BRISTOL
United Kingdom
Wkład UE
€ 200 885
Adres
Beacon House Queens Road
BS8 1QU Bristol
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
STICHTING VU
Niderlandy
Wkład UE
€ 250 263,75
Adres
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
MET OFFICE
United Kingdom
Wkład UE
€ 165 951,25
Adres
Fitzroy Road
EX1 3PB Exeter
Rodzaj działalności
Public bodies (excluding Research Organisations and Secondary or Higher Education Establishments)
AMIGO SRL
Włochy
Wkład UE
€ 76 000
Adres
Via Flaminia 48
00196 Roma
Rodzaj działalności
Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
FABULA STUDIOS IVS
Dania
Wkład UE
€ 75 000
Adres
Lundtoftegade 93 St Th
2200 Copenhagen
Rodzaj działalności
Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)