CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Tipping Points in the Earth System

Opis projektu

Modele prognoz dla nieodwracalnych punktów w systemie Ziemi

Od początku swego istnienia Ziemia doświadcza gwałtownych zmian, jednak mechanizmy leżące u ich podstaw wciąż nie są w pełni znane, zaś obecne modele nie są w stanie symulować wcześniejszych zmian tego rodzaju w realistyczny sposób. Projekt TiPES skoncentruje się na pilnej potrzebie przeanalizowania progów nieodwracalnych zmian, po osiągnięciu których ziemskie podsystemy uległy zmianie. Ponadto twórcy projektu zajmą się ulepszeniem modelowania gwałtownych zmian oraz oszacowaniem stabilności pożądanych stanów. Tym samym projekt TiPES przyczyni się do lepszego prognozowania możliwych przyszłych gwałtownych zmian powodowanych globalnym ociepleniem wywołanym przez człowieka. Badacze pracujący nad projektem wyjaśnią również, jakie będą społeczno-gospodarcze skutki osiągnięcia progów nieodwracalnych zmian, a także pomogą ustawodawcom zaplanować strategie tworzenia bezpiecznych przestrzeni roboczych dla ludzkości.

Cel

There is rising concern that several subsystems of the Earth may respond highly nonlinearly at critical future levels of anthropogenic forcing; these levels have recently been associated with tipping points (TPs). It is paramount to identify safe operating spaces for humanity and the planet in terms of these critical forcing levels, in order to prevent harmful transitions to alternative, undesirable states of the Earth system. The mechanisms leading to such abrupt transitions are only partly understood, and further research in this regard is urgently needed. State-of-art Earth System Models appear to respond too smoothly at TPs and have difficulties in simulating abrupt transitions that occurred in the planet’s history. TiPES will address these problems from several angles: 1. The project will identify subsystems that may exhibit abrupt transitions, and couplings between them, by focussing on paleoclimatic records and abrupt transitions therein. Novel methods to detect Early Warning Signals of forthcoming TPs, and to make skilful predictions on their basis, will be developed. 2. The potential shortcomings of models in representing TPs will be evaluated; in particular, TiPES will investigate how Bayesian calibration techniques can help enable these models to simulate past abrupt transitions. 3. TiPES will develop a generalized theory of climate sensitivity that accounts for the presence of TPs and feedbacks across various time scales. 4. To define safe operating spaces. TiPES will focus on dynamical system theory and on global stability notions for non-autonomous systems in order to estimate the stability of desirable states. 5. The results obtained by the project will be communicated to policy makers in a manner that facilitates decisions and their implementation. TiPES will develop formal approaches to define the socioeconomic risks of crossing TPs, and to derive decision strategies to keep anthropogenic forcing below levels where abrupt transitions may occur.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-LC-CLA-2018-2019-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-LC-CLA-2018-2

Koordynator

KOBENHAVNS UNIVERSITET
Wkład UE netto
€ 1 585 843,75
Adres
NORREGADE 10
1165 Kobenhavn
Dania

Zobacz na mapie

Region
Danmark Hovedstaden Byen København
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 1 585 843,75

Uczestnicy (19)