European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

PRACE 6th Implementation Phase Project

Opis projektu

Pomoc w przechodzeniu na PRACE 2

Partnerstwo na rzecz zaawansowanych technologii obliczeniowych w Europie (PRACE) jest stałą ogólnoeuropejską infrastrukturą z zakresu obliczeń o wysokiej wydajności (HPC), oferującą światowej klasy zasoby i usługi zarządzania obliczeniami i danymi. Proces przechodzenia z PRACE na PRACE 2 powoli dobiega końca. Celem finansowanego ze środków UE projektu PRACE-6IP będzie wykorzystanie osiągnięć PRACE, zainicjowanie nowych innowacji i współpracy z myślą o wsparciu rozwoju PRACE 2, wzmocnienie znanej na całym świecie marki PRACE, utrzymanie już rozpoczętych i rozwinięcie nowych zaawansowanych szkoleń, a także przygotowanie strategii i najlepszych praktyk z zakresu obliczeń eksaskalowych. Do zadań badaczy należeć będzie praca nad przyszłymi rozwiązaniami programistycznymi, koordynowanie funkcjonowania wielopoziomowych systemów i usług HPC, w tym zwiększanie ich zakresu, a także wspieranie użytkowników w korzystaniu z systemów równoległych i innowacyjnych architektur.

Cel

PRACE, the Partnership for Advanced Computing is the permanent pan-European High Performance Computing service providing world-class systems for world-class science. Systems at the highest performance level (Tier-0) are deployed by Germany, France, Italy, Spain and Switzerland, providing researchers with more than 17 billion core hours of compute time. HPC experts from 25 member states enabled users from academia and industry to ascertain leadership and remain competitive in the Global Race. Currently PRACE is finalizing the transition to PRACE 2, the successor of the initial five year period. The objectives of PRACE-6IP are to build on and seamlessly continue the successes of PRACE and start new innovative and collaborative activities proposed by the consortium. These include: assisting the development of PRACE 2; strengthening the internationally recognised PRACE brand; continuing and extend advanced training which so far provided more than 36 400 person·training days; preparing strategies and best practices towards Exascale computing, work on forward-looking SW solutions; coordinating and enhancing the operation of the multi-tier HPC systems and services; and supporting users to exploit massively parallel systems and novel architectures. A high level Service Catalogue is provided. The proven project structure will be used to achieve each of the objectives in 7 dedicated work packages. The activities are designed to increase Europe's research and innovation potential especially through: seamless and efficient Tier-0 services and a pan-European HPC ecosystem including national capabilities; promoting take-up by industry and new communities and special offers to SMEs; assistance to PRACE 2 development; proposing strategies for deployment of leadership systems; collaborating with the ETP4HPC, CoEs and other European and international organisations on future architectures, training, application support and policies. This will be monitored through a set of KPIs.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-INFRAEDI-2018-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-INFRAEDI-2018-1

Koordynator

FORSCHUNGSZENTRUM JULICH GMBH
Wkład UE netto
€ 1 508 519,00
Adres
WILHELM JOHNEN STRASSE
52428 Julich
Niemcy

Zobacz na mapie

Region
Nordrhein-Westfalen Köln Düren
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Koszt całkowity
€ 1 976 711,00

Uczestnicy (54)