Skip to main content

Providing an open collaborative space for digital biology in Europe

Opis projektu

Chmura do prowadzenia projektów współpracy cyfrowej

Finansowany ze środków UE projekt EOSC-Life łączy w ramach ESFRI 13 paneuropejskich infrastruktur badawczych specjalizujących się w naukach przyrodniczych. W ten sposób powstaje otwarta, cyfrowa przestrzeń współpracy umożliwiająca prowadzenie badań z zakresu nauk przyrodniczych. W ramach projektu EOSC-Life powstanie publikacja danych FAIR oraz katalog usług w zakresie zarządzania, przechowywania i ponownego wykorzystywania danych w europejskiej chmurze dla otwartej nauki (EOSC). Drugą korzyścią płynącą z projektu będzie wdrożenie interdyscyplinarnych procedur pracy dla przyrodników. Naukowcy i konsorcja projektowe mogą, na podstawie otwartych zaproszeń, nawiązać współpracę z europejskimi infrastrukturami badawczymi zajmującymi się naukami przyrodniczymi i skorzystać z fachowej pomocy ekspertów ds. techniki, aby przenieść swoje dane, narzędzia i przepływy pracy do chmury. Projekt EOSC-Life zajmie się też opracowaniem polityki dotyczącej danych z badań na ludziach z uwzględnieniem zapisów RODO. Polityki będą zawierać normy dotyczące zapisu danych o pochodzeniu i zapewnienia odtwarzalności danych. Otworzy to drogę do założenia rejestrów danych z badań klinicznych.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-INFRAEOSC-2018-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-INFRAEOSC-2018-2

Koordynator

EUROPEAN MOLECULAR BIOLOGY LABORATORY
Wkład UE netto
€ 6 466 179,00
Adres
Meyerhofstrasse 1
69117 Heidelberg
Niemcy

Zobacz na mapie

Region
Baden-Württemberg Karlsruhe Heidelberg, Stadtkreis
Rodzaj działalności
Research Organisations
Finansowanie spoza UE
€ 0,00

Uczestnicy (69)

Podmiot zewnętrzny

Podmiot prawny inny niż podwykonawca, stowarzyszony lub mający inne powiązania prawne z uczestnikiem. Podmiot realizuje prace na podstawie warunków umowy o grant, dostarcza towary lub świadczy usługi związane z działaniem, jednak nie podpisuje umowy o grant. Podmiot zewnętrzny przestrzega zasad i wymogów dotyczących danego uczestnika wynikających z umowy o grant, dotyczących kwalifikowalności kosztów oraz kontroli wydatków.

VIB VZW
Belgia
Wkład UE netto
€ 218 500,00
Adres
Rijvisschestraat 120
9052 Zwijnaarde - Gent

Zobacz na mapie

Region
Vlaams Gewest Prov. Oost-Vlaanderen Arr. Gent
Rodzaj działalności
Research Organisations
Finansowanie spoza UE
€ 0,00
BIOBANKS AND BIOMOLECULAR RESOURCES RESEARCH INFRASTRUCTURE CONSORTIUM (BBMRI-ERIC)
Austria
Wkład UE netto
€ 1 513 663,75
Adres
Neue Stiftingtalstrasse 2/b/6
8010 Graz

Zobacz na mapie

Region
Südösterreich Steiermark Graz
Rodzaj działalności
Research Organisations
Finansowanie spoza UE
€ 0,00
Podmiot zewnętrzny

Podmiot prawny inny niż podwykonawca, stowarzyszony lub mający inne powiązania prawne z uczestnikiem. Podmiot realizuje prace na podstawie warunków umowy o grant, dostarcza towary lub świadczy usługi związane z działaniem, jednak nie podpisuje umowy o grant. Podmiot zewnętrzny przestrzega zasad i wymogów dotyczących danego uczestnika wynikających z umowy o grant, dotyczących kwalifikowalności kosztów oraz kontroli wydatków.

CENTRO DI RICERCA, SVILUPPO E STUDI SUPERIORI IN SARDEGNA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
Włochy
Wkład UE netto
€ 452 000,00
Finansowanie spoza UE
€ 0,00
Podmiot zewnętrzny

Podmiot prawny inny niż podwykonawca, stowarzyszony lub mający inne powiązania prawne z uczestnikiem. Podmiot realizuje prace na podstawie warunków umowy o grant, dostarcza towary lub świadczy usługi związane z działaniem, jednak nie podpisuje umowy o grant. Podmiot zewnętrzny przestrzega zasad i wymogów dotyczących danego uczestnika wynikających z umowy o grant, dotyczących kwalifikowalności kosztów oraz kontroli wydatków.

ACADEMISCH ZIEKENHUIS GRONINGEN
Niderlandy
Wkład UE netto
€ 198 875,00
Adres
Hanzeplein 1
9713 GZ Groningen

Zobacz na mapie

Region
Noord-Nederland Groningen Overig Groningen
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Finansowanie spoza UE
€ 0,00
Podmiot zewnętrzny

Podmiot prawny inny niż podwykonawca, stowarzyszony lub mający inne powiązania prawne z uczestnikiem. Podmiot realizuje prace na podstawie warunków umowy o grant, dostarcza towary lub świadczy usługi związane z działaniem, jednak nie podpisuje umowy o grant. Podmiot zewnętrzny przestrzega zasad i wymogów dotyczących danego uczestnika wynikających z umowy o grant, dotyczących kwalifikowalności kosztów oraz kontroli wydatków.

MEDIZINISCHE UNIVERSITAT GRAZ
Austria
Wkład UE netto
€ 219 612,50
Adres
Auenbruggerplatz 2
8036 Graz

Zobacz na mapie

Region
Südösterreich Steiermark Graz
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Finansowanie spoza UE
€ 0,00
EATRIS ERIC
Niderlandy
Wkład UE netto
€ 453 468,75
Adres
De Boelelaan 1118
1081 HZ Amsterdam

Zobacz na mapie

Region
West-Nederland Noord-Holland Groot-Amsterdam
Rodzaj działalności
Research Organisations
Finansowanie spoza UE
€ 0,00
Podmiot zewnętrzny

Podmiot prawny inny niż podwykonawca, stowarzyszony lub mający inne powiązania prawne z uczestnikiem. Podmiot realizuje prace na podstawie warunków umowy o grant, dostarcza towary lub świadczy usługi związane z działaniem, jednak nie podpisuje umowy o grant. Podmiot zewnętrzny przestrzega zasad i wymogów dotyczących danego uczestnika wynikających z umowy o grant, dotyczących kwalifikowalności kosztów oraz kontroli wydatków.

UNIVERZITA PALACKEHO V OLOMOUCI
Czechy
Wkład UE netto
€ 219 040,00
Adres
Krizkovskeho 8
771 47 Olomouc

Zobacz na mapie

Region
Střední Morava Olomoucký kraj
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Finansowanie spoza UE
€ 0,00
Podmiot zewnętrzny

Podmiot prawny inny niż podwykonawca, stowarzyszony lub mający inne powiązania prawne z uczestnikiem. Podmiot realizuje prace na podstawie warunków umowy o grant, dostarcza towary lub świadczy usługi związane z działaniem, jednak nie podpisuje umowy o grant. Podmiot zewnętrzny przestrzega zasad i wymogów dotyczących danego uczestnika wynikających z umowy o grant, dotyczących kwalifikowalności kosztów oraz kontroli wydatków.

HELSINGIN YLIOPISTO
Finlandia
Wkład UE netto
€ 344 375,00
Adres
Yliopistonkatu 3
00014 Helsingin Yliopisto

Zobacz na mapie

Region
Manner-Suomi Helsinki-Uusimaa Helsinki-Uusimaa
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Finansowanie spoza UE
€ 0,00
Podmiot zewnętrzny

Podmiot prawny inny niż podwykonawca, stowarzyszony lub mający inne powiązania prawne z uczestnikiem. Podmiot realizuje prace na podstawie warunków umowy o grant, dostarcza towary lub świadczy usługi związane z działaniem, jednak nie podpisuje umowy o grant. Podmiot zewnętrzny przestrzega zasad i wymogów dotyczących danego uczestnika wynikających z umowy o grant, dotyczących kwalifikowalności kosztów oraz kontroli wydatków.

FUNDACIO HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON - INSTITUT DE RECERCA
Hiszpania
Wkład UE netto
€ 148 500,00
Adres
Passeig Vall D Hebron 119-129 Edificio De Recerca
08035 Barcelona

Zobacz na mapie

Region
Este Cataluña Barcelona
Rodzaj działalności
Research Organisations
Finansowanie spoza UE
€ 0,00
Podmiot zewnętrzny

Podmiot prawny inny niż podwykonawca, stowarzyszony lub mający inne powiązania prawne z uczestnikiem. Podmiot realizuje prace na podstawie warunków umowy o grant, dostarcza towary lub świadczy usługi związane z działaniem, jednak nie podpisuje umowy o grant. Podmiot zewnętrzny przestrzega zasad i wymogów dotyczących danego uczestnika wynikających z umowy o grant, dotyczących kwalifikowalności kosztów oraz kontroli wydatków.

ISTITUTO DI RICERCHE FARMACOLOGICHE MARIO NEGRI
Włochy
Wkład UE netto
€ 255 837,50
Adres
Via Mario Negri 2
20156 Milano

Zobacz na mapie

Region
Nord-Ovest Lombardia Milano
Rodzaj działalności
Research Organisations
Finansowanie spoza UE
€ 0,00
Podmiot zewnętrzny

Podmiot prawny inny niż podwykonawca, stowarzyszony lub mający inne powiązania prawne z uczestnikiem. Podmiot realizuje prace na podstawie warunków umowy o grant, dostarcza towary lub świadczy usługi związane z działaniem, jednak nie podpisuje umowy o grant. Podmiot zewnętrzny przestrzega zasad i wymogów dotyczących danego uczestnika wynikających z umowy o grant, dotyczących kwalifikowalności kosztów oraz kontroli wydatków.

STICHTING LYGATURE
Niderlandy
Wkład UE netto
€ 272 500,00
Adres
Jaarbeursplein 6
3521 AL Utrecht

Zobacz na mapie

MŚP

Organizacja określiła się jako MŚP (firma z sektora małych i średnich przedsiębiorstw) w czasie podpisania umowy o grant.

Tak
Region
West-Nederland Utrecht Utrecht
Rodzaj działalności
Other
Finansowanie spoza UE
€ 0,00
ECRIN EUROPEAN CLINICAL RESEARCH INFRASTRUCTURE NETWORK
Francja
Wkład UE netto
€ 1 358 125,00
Finansowanie spoza UE
€ 0,00
Podmiot zewnętrzny

Podmiot prawny inny niż podwykonawca, stowarzyszony lub mający inne powiązania prawne z uczestnikiem. Podmiot realizuje prace na podstawie warunków umowy o grant, dostarcza towary lub świadczy usługi związane z działaniem, jednak nie podpisuje umowy o grant. Podmiot zewnętrzny przestrzega zasad i wymogów dotyczących danego uczestnika wynikających z umowy o grant, dotyczących kwalifikowalności kosztów oraz kontroli wydatków.

UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA
Portugalia
Wkład UE netto
€ 35 000,00
Adres
Campus De Campolide
1099 085 Lisboa

Zobacz na mapie

Region
Continente Área Metropolitana de Lisboa Área Metropolitana de Lisboa
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Finansowanie spoza UE
€ 0,00
Podmiot zewnętrzny

Podmiot prawny inny niż podwykonawca, stowarzyszony lub mający inne powiązania prawne z uczestnikiem. Podmiot realizuje prace na podstawie warunków umowy o grant, dostarcza towary lub świadczy usługi związane z działaniem, jednak nie podpisuje umowy o grant. Podmiot zewnętrzny przestrzega zasad i wymogów dotyczących danego uczestnika wynikających z umowy o grant, dotyczących kwalifikowalności kosztów oraz kontroli wydatków.

FUNDACIO CLINIC PER A LA RECERCA BIOMEDICA
Hiszpania
Wkład UE netto
€ 35 000,00
Adres
Carrer Rossello 149
08036 Barcelona

Zobacz na mapie

Region
Este Cataluña Barcelona
Rodzaj działalności
Research Organisations
Finansowanie spoza UE
€ 0,00
Podmiot zewnętrzny

Podmiot prawny inny niż podwykonawca, stowarzyszony lub mający inne powiązania prawne z uczestnikiem. Podmiot realizuje prace na podstawie warunków umowy o grant, dostarcza towary lub świadczy usługi związane z działaniem, jednak nie podpisuje umowy o grant. Podmiot zewnętrzny przestrzega zasad i wymogów dotyczących danego uczestnika wynikających z umowy o grant, dotyczących kwalifikowalności kosztów oraz kontroli wydatków.

SWISS CLINICAL TRIAL ORGANISATION
Szwajcaria
Wkład UE netto
€ 55 000,00
Adres
Effingerstrasse 35
3008 Bern

Zobacz na mapie

Region
Schweiz/Suisse/Svizzera Espace Mittelland Bern / Berne
Rodzaj działalności
Other
Finansowanie spoza UE
€ 0,00
Podmiot zewnętrzny

Podmiot prawny inny niż podwykonawca, stowarzyszony lub mający inne powiązania prawne z uczestnikiem. Podmiot realizuje prace na podstawie warunków umowy o grant, dostarcza towary lub świadczy usługi związane z działaniem, jednak nie podpisuje umowy o grant. Podmiot zewnętrzny przestrzega zasad i wymogów dotyczących danego uczestnika wynikających z umowy o grant, dotyczących kwalifikowalności kosztów oraz kontroli wydatków.

ST OLAVS HOSPITAL HF
Norwegia
Wkład UE netto
€ 55 000,00
Adres
Olav Kyrres Gate 17
7006 Trondheim

Zobacz na mapie

Region
Norge Trøndelag Trøndelag
Rodzaj działalności
Public bodies (excluding Research Organisations and Secondary or Higher Education Establishments)
Finansowanie spoza UE
€ 0,00
Podmiot zewnętrzny

Podmiot prawny inny niż podwykonawca, stowarzyszony lub mający inne powiązania prawne z uczestnikiem. Podmiot realizuje prace na podstawie warunków umowy o grant, dostarcza towary lub świadczy usługi związane z działaniem, jednak nie podpisuje umowy o grant. Podmiot zewnętrzny przestrzega zasad i wymogów dotyczących danego uczestnika wynikających z umowy o grant, dotyczących kwalifikowalności kosztów oraz kontroli wydatków.

KKS-NETZWERK EV -NETZWERK DER KOORDINIERUNGSZENTREN FUR KLINISCHE STUDIEN
Niemcy
Wkład UE netto
€ 35 000,00
Adres
Alt-moabit 96 A
10559 Berlin

Zobacz na mapie

Region
Berlin Berlin Berlin
Rodzaj działalności
Research Organisations
Finansowanie spoza UE
€ 0,00
EUROPEAN MARINE BIOLOGICAL RESOURCE CENTRE EUROPEAN RESEARCH INFRASTRUCTURE CONSORTIUM
Francja
Wkład UE netto
€ 408 750,00
Adres
4 Place Jussieu
75005 Paris

Zobacz na mapie

Region
Ile-de-France Ile-de-France Paris
Rodzaj działalności
Research Organisations
Finansowanie spoza UE
€ 0,00
Podmiot zewnętrzny

Podmiot prawny inny niż podwykonawca, stowarzyszony lub mający inne powiązania prawne z uczestnikiem. Podmiot realizuje prace na podstawie warunków umowy o grant, dostarcza towary lub świadczy usługi związane z działaniem, jednak nie podpisuje umowy o grant. Podmiot zewnętrzny przestrzega zasad i wymogów dotyczących danego uczestnika wynikających z umowy o grant, dotyczących kwalifikowalności kosztów oraz kontroli wydatków.

HELLENIC CENTRE FOR MARINE RESEARCH
Grecja
Wkład UE netto
€ 50 625,00
Adres
Leoforos Athens Sounio 46 7km
19013 Attikia Anavissos

Zobacz na mapie

Region
Ανατολική Αττική Aττική Αττική
Rodzaj działalności
Research Organisations
Finansowanie spoza UE
€ 0,00
FORSCHUNGSZENTRUM JULICH GMBH
Niemcy
Wkład UE netto
€ 677 900,00
Adres
Wilhelm Johnen Strasse
52428 Julich

Zobacz na mapie

Region
Nordrhein-Westfalen Köln Düren
Rodzaj działalności
Research Organisations
Finansowanie spoza UE
€ 0,00
EUROPEAN RESEARCH INFRASTRUCTURE ON HIGHLY PATHOGENIC AGENTS
Belgia
Wkład UE netto
€ 593 375,00
Adres
Rue Du Trone 98/b4
1050 Bruxelles

Zobacz na mapie

Region
Région de Bruxelles-Capitale/Brussels Hoofdstedelijk Gewest Région de Bruxelles-Capitale/ Brussels Hoofdstedelijk Gewest Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad
Rodzaj działalności
Research Organisations
Finansowanie spoza UE
€ 0,00
EUROPEAN INFRASTRUCTURE OF OPEN SCREENING PLATFORMS FOR CHEMICAL BIOLOGY EUROPEAN RESEARCH INFRASTUCTURE CONSORTIUM (EU-OPENSCREEN ERIC)
Niemcy
Wkład UE netto
€ 219 668,75
Adres
Robert-rossle-str. 10
13125 Berlin

Zobacz na mapie

Region
Berlin Berlin Berlin
Rodzaj działalności
Research Organisations
Finansowanie spoza UE
€ 0,00
INFRAFRONTIER GMBH
Niemcy
Wkład UE netto
€ 704 875,00
Adres
Ingolstadter Landstrasse 1
85764 Neuherberg

Zobacz na mapie

Region
Bayern Oberbayern München, Landkreis
Rodzaj działalności
Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Finansowanie spoza UE
€ 0,00
INSTRUCT-ERIC
United Kingdom
Wkład UE netto
€ 681 442,26
Adres
Oxford House, Parkway Court, John Smith Drive
OX4 2JY Oxford

Zobacz na mapie

Region
South East (England) Berkshire, Buckinghamshire and Oxfordshire Oxfordshire
Rodzaj działalności
Research Organisations
Finansowanie spoza UE
€ 0,00
Podmiot zewnętrzny

Podmiot prawny inny niż podwykonawca, stowarzyszony lub mający inne powiązania prawne z uczestnikiem. Podmiot realizuje prace na podstawie warunków umowy o grant, dostarcza towary lub świadczy usługi związane z działaniem, jednak nie podpisuje umowy o grant. Podmiot zewnętrzny przestrzega zasad i wymogów dotyczących danego uczestnika wynikających z umowy o grant, dotyczących kwalifikowalności kosztów oraz kontroli wydatków.

WEIZMANN INSTITUTE OF SCIENCE
Izrael
Wkład UE netto
€ 18 750,00
Finansowanie spoza UE
€ 0,00
Podmiot zewnętrzny

Podmiot prawny inny niż podwykonawca, stowarzyszony lub mający inne powiązania prawne z uczestnikiem. Podmiot realizuje prace na podstawie warunków umowy o grant, dostarcza towary lub świadczy usługi związane z działaniem, jednak nie podpisuje umowy o grant. Podmiot zewnętrzny przestrzega zasad i wymogów dotyczących danego uczestnika wynikających z umowy o grant, dotyczących kwalifikowalności kosztów oraz kontroli wydatków.

DIAMOND LIGHT SOURCE LIMITED
United Kingdom
Wkład UE netto
€ 78 168,75
Adres
Diamond House Harwell Science & Innovation Campus Chilton
0X11 0DE Didcot

Zobacz na mapie

Region
South East (England) Berkshire, Buckinghamshire and Oxfordshire Oxfordshire
Rodzaj działalności
Other
Finansowanie spoza UE
€ 0,00
Podmiot zewnętrzny

Podmiot prawny inny niż podwykonawca, stowarzyszony lub mający inne powiązania prawne z uczestnikiem. Podmiot realizuje prace na podstawie warunków umowy o grant, dostarcza towary lub świadczy usługi związane z działaniem, jednak nie podpisuje umowy o grant. Podmiot zewnętrzny przestrzega zasad i wymogów dotyczących danego uczestnika wynikających z umowy o grant, dotyczących kwalifikowalności kosztów oraz kontroli wydatków.

STICHTING HET NEDERLANDS KANKER INSTITUUT-ANTONI VAN LEEUWENHOEK ZIEKENHUIS
Niderlandy
Wkład UE netto
€ 200 625,00
Adres
Plesmanlaan 121
1066 CX Amsterdam

Zobacz na mapie

Region
West-Nederland Noord-Holland Groot-Amsterdam
Rodzaj działalności
Research Organisations
Finansowanie spoza UE
€ 0,00
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA
Włochy
Wkład UE netto
€ 89 886,25
Adres
Piazza Dell'ateneo Nuovo 1
20126 Milano

Zobacz na mapie

Region
Nord-Ovest Lombardia Milano
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Finansowanie spoza UE
€ 0,00
INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE POUR L'AGRICULTURE, L'ALIMENTATION ET L'ENVIRONNEMENT
Francja
Wkład UE netto
€ 300 735,00
Adres
147 Rue De L'universite
75007 Paris Cedex 07

Zobacz na mapie

Region
Ile-de-France Ile-de-France Paris
Rodzaj działalności
Research Organisations
Finansowanie spoza UE
€ 0,00
CHARITE - UNIVERSITAETSMEDIZIN BERLIN
Niemcy
Wkład UE netto
€ 663 376,12
Adres
Chariteplatz 1
10117 Berlin

Zobacz na mapie

Region
Berlin Berlin Berlin
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Finansowanie spoza UE
€ 0,00
ALBERT-LUDWIGS-UNIVERSITAET FREIBURG
Niemcy
Wkład UE netto
€ 277 873,88
Adres
Fahnenbergplatz
79098 Freiburg

Zobacz na mapie

Region
Baden-Württemberg Stuttgart Stuttgart, Stadtkreis
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Finansowanie spoza UE
€ 0,00
THE CHANCELLOR, MASTERS AND SCHOLARS OF THE UNIVERSITY OF OXFORD
United Kingdom
Wkład UE netto
€ 301 837,19
Adres
Wellington Square University Offices
OX1 2JD Oxford

Zobacz na mapie

Region
South East (England) Berkshire, Buckinghamshire and Oxfordshire Oxfordshire
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Finansowanie spoza UE
€ 0,00
SORBONNE UNIVERSITE
Francja
Wkład UE netto
€ 166 675,00
Adres
21 Rue De L'ecole De Medecine
75006 Paris

Zobacz na mapie

Region
Ile-de-France Ile-de-France Paris
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Finansowanie spoza UE
€ 0,00
Podmiot zewnętrzny

Podmiot prawny inny niż podwykonawca, stowarzyszony lub mający inne powiązania prawne z uczestnikiem. Podmiot realizuje prace na podstawie warunków umowy o grant, dostarcza towary lub świadczy usługi związane z działaniem, jednak nie podpisuje umowy o grant. Podmiot zewnętrzny przestrzega zasad i wymogów dotyczących danego uczestnika wynikających z umowy o grant, dotyczących kwalifikowalności kosztów oraz kontroli wydatków.

CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE CNRS
Francja
Wkład UE netto
€ 22 987,50
Adres
Rue Michel Ange 3
75794 Paris

Zobacz na mapie

Region
Ile-de-France Ile-de-France Paris
Rodzaj działalności
Research Organisations
Finansowanie spoza UE
€ 0,00
INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE
Francja
Wkład UE netto
€ 51 625,00
Adres
Rue De Tolbiac 101
75654 Paris

Zobacz na mapie

Region
Ile-de-France Ile-de-France Paris
Rodzaj działalności
Research Organisations
Finansowanie spoza UE
€ 0,00
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TORINO
Włochy
Wkład UE netto
€ 255 000,00
Adres
Via Giuseppe Verdi 8
10124 Torino

Zobacz na mapie

Region
Nord-Ovest Piemonte Torino
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Finansowanie spoza UE
€ 0,00
UNIVERSITY OF DUNDEE
United Kingdom
Wkład UE netto
€ 400 358,75
Adres
Nethergate
DD1 4HN Dundee

Zobacz na mapie

Region
Eastern Scotland Angus and Dundee City
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Finansowanie spoza UE
€ 0,00
ABO AKADEMI
Finlandia
Wkład UE netto
€ 88 297,50
Adres
Domkyrkotorget 3
20500 Abo

Zobacz na mapie

Region
Manner-Suomi Etelä-Suomi Varsinais-Suomi
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Finansowanie spoza UE
€ 0,00
FRAUNHOFER GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG EV
Niemcy
Wkład UE netto
€ 652 397,50
Adres
Hansastrasse 27c
80686 Munchen

Zobacz na mapie

Region
Bayern Oberbayern München, Kreisfreie Stadt
Rodzaj działalności
Research Organisations
Finansowanie spoza UE
€ 0,00
HELMHOLTZ ZENTRUM MUENCHEN DEUTSCHES FORSCHUNGSZENTRUM FUER GESUNDHEIT UND UMWELT GMBH
Niemcy
Wkład UE netto
€ 133 250,00
Adres
Ingolstadter Landstrasse 1
85764 Neuherberg

Zobacz na mapie

Region
Bayern Oberbayern München, Landkreis
Rodzaj działalności
Research Organisations
Finansowanie spoza UE
€ 0,00
CENTRE EUROPEEN DE RECHERCHE EN BIOLOGIE ET MEDECINE
Francja
Wkład UE netto
€ 123 750,00
Adres
Rue Laurent Fries 1
67404 Illkirch Graffenstaden

Zobacz na mapie

Region
Grand Est Alsace Bas-Rhin
Rodzaj działalności
Research Organisations
Finansowanie spoza UE
€ 0,00
BIOMEDICAL SCIENCES RESEARCH CENTER ALEXANDER FLEMING
Grecja
Wkład UE netto
€ 68 750,00
Adres
Fleming Street 34
16672 Vari-athens

Zobacz na mapie

Region
Ανατολική Αττική Aττική Αττική
Rodzaj działalności
Research Organisations
Finansowanie spoza UE
€ 0,00
OULUN YLIOPISTO
Finlandia
Wkład UE netto
€ 183 750,00
Adres
Pentti Kaiteran Katu 1
90014 Oulu

Zobacz na mapie

Region
Manner-Suomi Pohjois- ja Itä-Suomi Pohjois-Pohjanmaa
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Finansowanie spoza UE
€ 0,00
CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO RISONANZE MAGNETICHE DI METALLO PROTEINE
Włochy
Wkład UE netto
€ 366 875,00
Adres
Piazza San Marco 4
50121 Firenze

Zobacz na mapie

Region
Centro (IT) Toscana Firenze
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Finansowanie spoza UE
€ 0,00
Podmiot zewnętrzny

Podmiot prawny inny niż podwykonawca, stowarzyszony lub mający inne powiązania prawne z uczestnikiem. Podmiot realizuje prace na podstawie warunków umowy o grant, dostarcza towary lub świadczy usługi związane z działaniem, jednak nie podpisuje umowy o grant. Podmiot zewnętrzny przestrzega zasad i wymogów dotyczących danego uczestnika wynikających z umowy o grant, dotyczących kwalifikowalności kosztów oraz kontroli wydatków.

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FIRENZE
Włochy
Wkład UE netto
€ 100 000,00
Adres
Piazza San Marco 4
50121 Florence

Zobacz na mapie

Region
Centro (IT) Toscana Firenze
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Finansowanie spoza UE
€ 0,00
AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS
Hiszpania
Wkład UE netto
€ 484 231,85
Adres
Calle Serrano 117
28006 Madrid

Zobacz na mapie

Region
Comunidad de Madrid Comunidad de Madrid Madrid
Rodzaj działalności
Research Organisations
Finansowanie spoza UE
€ 0,00
STICHTING VU
Niderlandy
Wkład UE netto
€ 122 450,00
Adres
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam

Zobacz na mapie

MŚP

Organizacja określiła się jako MŚP (firma z sektora małych i średnich przedsiębiorstw) w czasie podpisania umowy o grant.

Tak
Region
West-Nederland Noord-Holland Groot-Amsterdam
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Finansowanie spoza UE
€ 0,00
KONINKLIJKE NEDERLANDSE AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN - KNAW
Niderlandy
Wkład UE netto
€ 182 500,00
Adres
Kloveniersburgwal 29 Het Trippenhuis
1011 JV Amsterdam

Zobacz na mapie

Region
West-Nederland Noord-Holland Groot-Amsterdam
Rodzaj działalności
Other
Finansowanie spoza UE
€ 0,00
UNIVERSITAT DE VALENCIA
Hiszpania
Wkład UE netto
€ 62 500,00
Adres
Avenida Blasco Ibanez 13
46010 Valencia

Zobacz na mapie

Region
Este Comunitat Valenciana Valencia/València
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Finansowanie spoza UE
€ 0,00
IRCCS OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO
Włochy
Wkład UE netto
€ 164 980,00
Adres
Largo Rosanna Benzi 10
16132 Genova

Zobacz na mapie

Region
Nord-Ovest Liguria Genova
Rodzaj działalności
Research Organisations
Finansowanie spoza UE
€ 0,00
Masarykova univerzita
Czechy
Wkład UE netto
€ 1 380 625,00
Adres
Zerotinovo Namesti 9
601 77 Brno

Zobacz na mapie

Region
Jihovýchod Jihomoravský kraj
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Finansowanie spoza UE
€ 0,00
ACADEMISCH ZIEKENHUIS LEIDEN
Niderlandy
Wkład UE netto
€ 112 500,00
Adres
Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden

Zobacz na mapie

Region
West-Nederland Zuid-Holland Agglomeratie Leiden en Bollenstreek
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Finansowanie spoza UE
€ 0,00
CSC-TIETEEN TIETOTEKNIIKAN KESKUS OY
Finlandia
Wkład UE netto
€ 657 543,75
Finansowanie spoza UE
€ 0,00
USTAV MOLEKULARNI GENETIKY AKADEMIE VED CESKE REPUBLIKY VEREJNA VYZKUMNA INSTITUCE
Czechy
Wkład UE netto
€ 78 125,00
Finansowanie spoza UE
€ 0,00
FUNDACIO INSTITUT HOSPITAL DEL MAR D INVESTIGACIONS MEDIQUES
Hiszpania
Wkład UE netto
€ 143 750,00
Adres
Doctor Aiguader 88
08003 Barcelona

Zobacz na mapie

Region
Este Cataluña Barcelona
Rodzaj działalności
Research Organisations
Finansowanie spoza UE
€ 0,00
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Włochy
Wkład UE netto
€ 382 618,75
Finansowanie spoza UE
€ 0,00
THE UNIVERSITY OF MANCHESTER
United Kingdom
Wkład UE netto
€ 550 292,50
Adres
Oxford Road
M13 9PL Manchester

Zobacz na mapie

Region
North West (England) Greater Manchester Manchester
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Finansowanie spoza UE
€ 0,00
NACIONALNI INSTITUT ZA BIOLOGIJO
Słowenia
Wkład UE netto
€ 37 595,00
Adres
Vecna Pot 111
1000 Ljubljana

Zobacz na mapie

Region
Slovenija Zahodna Slovenija Osrednjeslovenska
Rodzaj działalności
Research Organisations
Finansowanie spoza UE
€ 0,00
VLAAMS INSTITUUT VOOR DE ZEE
Belgia
Wkład UE netto
€ 511 370,00
Adres
Wandelaarkaai 7
8400 Oostende

Zobacz na mapie

MŚP

Organizacja określiła się jako MŚP (firma z sektora małych i średnich przedsiębiorstw) w czasie podpisania umowy o grant.

Tak
Region
Vlaams Gewest Prov. West-Vlaanderen Arr. Oostende
Rodzaj działalności
Research Organisations
Finansowanie spoza UE
€ 0,00
CENTRO DE CIENCIAS DO MAR DO ALGARVE
Portugalia
Wkład UE netto
€ 113 350,00
Adres
Universidade Do Algarve
8005 032 Faro

Zobacz na mapie

Region
Continente Algarve Algarve
Rodzaj działalności
Research Organisations
Finansowanie spoza UE
€ 0,00
UNIVERSITEIT GENT
Belgia
Wkład UE netto
€ 50 000,00
Adres
Sint Pietersnieuwstraat 25
9000 Gent

Zobacz na mapie

Region
Vlaams Gewest Prov. Oost-Vlaanderen Arr. Gent
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Finansowanie spoza UE
€ 0,00
UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO/ EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA
Hiszpania
Wkład UE netto
€ 91 250,00
Adres
Barrio Sarriena S N
48940 Leioa

Zobacz na mapie

Region
Noreste País Vasco Bizkaia
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Finansowanie spoza UE
€ 0,00
UNIVERSIDAD DE VIGO
Hiszpania
Wkład UE netto
€ 91 250,00
Adres
Lg Campus Lagoas Marcosende
36310 Vigo Pontevedra

Zobacz na mapie

Region
Galicia Pontevedra
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Finansowanie spoza UE
€ 0,00
THE CHANCELLOR MASTERS AND SCHOLARS OF THE UNIVERSITY OF CAMBRIDGE
United Kingdom
Wkład UE netto
€ 142 284,30
Adres
Trinity Lane The Old Schools
CB2 1TN Cambridge

Zobacz na mapie

Region
East of England East Anglia Cambridgeshire CC
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Finansowanie spoza UE
€ 0,00
UNIVERSITEIT MAASTRICHT
Niderlandy
Wkład UE netto
€ 159 187,95
Adres
Minderbroedersberg 4
6200 MD Maastricht

Zobacz na mapie

Region
Limburg (NL) Zuid-Limburg
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Finansowanie spoza UE
€ 0,00
UNIVERSITETET I OSLO
Norwegia
Wkład UE netto
€ 232 052,50
Adres
Problemveien 5-7
0313 Oslo

Zobacz na mapie

Region
Norge Oslo og Viken Oslo
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Finansowanie spoza UE
€ 0,00
UNIVERSIDAD POMPEU FABRA
Hiszpania
Wkład UE netto
€ 37 129,35
Adres
Placa De La Merce, 10-12
08002 Barcelona

Zobacz na mapie

Region
Este Cataluña Barcelona
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Finansowanie spoza UE
€ 0,00
TECHNISCHE UNIVERSITAET WIEN
Austria
Wkład UE netto
€ 104 000,00
Finansowanie spoza UE
€ 0,00
HISTORIC BUILDINGS AND MONUMENTS COMMISSION FOR ENGLAND
United Kingdom
Wkład UE netto
€ 37 129,35
Adres
1 Waterhouse Square, Holborn 138-142
EC1N2ST London

Zobacz na mapie

Region
London Inner London — East Haringey and Islington
Rodzaj działalności
Public bodies (excluding Research Organisations and Secondary or Higher Education Establishments)
Finansowanie spoza UE
€ 0,00