European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Providing an open collaborative space for digital biology in Europe

Opis projektu

Chmura do prowadzenia projektów współpracy cyfrowej

Finansowany ze środków UE projekt EOSC-Life łączy w ramach ESFRI 13 paneuropejskich infrastruktur badawczych specjalizujących się w naukach przyrodniczych. W ten sposób powstaje otwarta, cyfrowa przestrzeń współpracy umożliwiająca prowadzenie badań z zakresu nauk przyrodniczych. W ramach projektu EOSC-Life powstanie publikacja danych FAIR oraz katalog usług w zakresie zarządzania, przechowywania i ponownego wykorzystywania danych w europejskiej chmurze dla otwartej nauki (EOSC). Drugą korzyścią płynącą z projektu będzie wdrożenie interdyscyplinarnych procedur pracy dla przyrodników. Naukowcy i konsorcja projektowe mogą, na podstawie otwartych zaproszeń, nawiązać współpracę z europejskimi infrastrukturami badawczymi zajmującymi się naukami przyrodniczymi i skorzystać z fachowej pomocy ekspertów ds. techniki, aby przenieść swoje dane, narzędzia i przepływy pracy do chmury. Projekt EOSC-Life zajmie się też opracowaniem polityki dotyczącej danych z badań na ludziach z uwzględnieniem zapisów RODO. Polityki będą zawierać normy dotyczące zapisu danych o pochodzeniu i zapewnienia odtwarzalności danych. Otworzy to drogę do założenia rejestrów danych z badań klinicznych.

Cel

EOSC-Life brings together the 13 Biological and Medical ESFRI research infrastructures (BMS RIs) to create an open collaborative space for digital biology. It is our joint response to the challenge of analysing and reusing the prodigious amounts of data produced by life-science. Managing and integrating this data is beyond the capabilities of most individual end-users and institutes. By publishing data and tools in a Europe-wide cloud EOSC-Life aims to bring the capabilities of big science projects to the wider research community. Federated user access (AAI) will allow transnational resource access and authorisation. EOSC-Life establishes a novel access model for the BMS RI: through EOSC scientists would gain direct access to FAIR data and tools in a cloud environment available throughout the European Research Area.
EOSC-Life will make BMS RIs data resources FAIR and publish them in the EOSC following guidelines and standards (e.g. EDMI). Overall this will drive the evolution of the RI repository infrastructure for EOSC and integration of the BMS RI repositories. EOSC-Life will implement workflows that cross disciplines and RI boundaries and address the needs of interdisciplinary science. Through open hackathons and bring-your-own-data events we will co-create EOSC-Life with our user communities , providing a blueprint for how the EOSC supports wide-spread and excellent data-driven life science research. EOSC-Life will address the data policies needed for human research data under GDPR. Interoperable provenance information describe history of sample and data to ensure reproducibility and adherence to regulatory requirements.
The goal of the EOSC-Life project is to make sure that life-scientists can find, access and integrate life-science data for analysis and reuse in academic and industrial research. EOSC-Life will transform European life-science by providing an open, continent-scale, collaborative and interdisciplinary environment for data science.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-INFRAEOSC-2018-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-INFRAEOSC-2018-2

Koordynator

EUROPEAN MOLECULAR BIOLOGY LABORATORY
Wkład UE netto
€ 6 466 179,00
Adres
Meyerhofstrasse 1
69117 Heidelberg
Niemcy

Zobacz na mapie

Region
Baden-Württemberg Karlsruhe Heidelberg, Stadtkreis
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Koszt całkowity
€ 6 684 679,00

Uczestnicy (69)