European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Electric Vehicle Components for 1000 km daily trips (EVC1000).

Opis projektu

Innowacyjne komponenty pojazdów elektrycznych do produkcji masowej

Najnowsza technologia silników umieszczonych wewnątrz kół pojazdów elektrycznych zwiększyła bezpieczeństwo aktywne, pakowność i właściwości jezdne tych pojazdów. Finansowany ze środków UE projekt EVC1000 skupi się na układach napędowych instalowanych w kołach, układzie napędowym wbudowanym w koło oraz menedżerze pojazdu elektrycznego. Jego zespół stworzy innowacyjne, zoptymalizowane pod kątem produkcji masowej komponenty, które pozwolą na skuteczną integrację układów napędowych i podwozia oraz zwiększą zasięg pojazdów elektrycznych, a także ich przyjęcie przez użytkowników. Konsorcjum opracuje nowe komponenty do wewnątrzkołowych układów napędowych i sterowania zelektryfikowanym podwoziem z silnikami w kołach oraz sterowniki dla nowatorskich komponentów EVC1000. W ramach projektu wykorzystane zostaną korzyści płynące z integracji funkcjonalnej, łączności z pojazdem i automatyzacji jazdy w celu zapewnienia najnowocześniejszego sposobu zarządzania energią.

Cel

The project brings together ten participants from industrial and academic backgrounds to provide innovative and mass-production optimised components enabling the efficient integration of powertrain and chassis systems, which will increase EV range and user acceptance. Given the recent progress related to in-wheel motors technology, and the benefits of in-wheel architectures in terms of active safety, packaging and drivability, EVC1000 will focus on in-wheel drivetrain layouts, as well as a wheel-centric integrated propulsion system and EV manager. More specifically, the consortium will develop: - New components for in-wheel powertrains: i) Efficient, scalable, reliable, low-cost and production-ready in-wheel motors, suitable for a wide range of torque and power specifications; and ii) Dual inverters for in-wheel motor axles based on Silicon Carbide technology. The designs will include detailed consideration and measurement of the electro-magnetic compatibility aspects, as well as the implementation of model-predictive health monitoring techniques of the electronic components. - New components for electrified chassis control with in-wheel motors: i) Brake-by-wire system for seamless brake blending, high regeneration capability and enhanced anti-lock braking system control performance; and ii) Electro-magnetic active suspension actuators, targeting increased comfort and electric vehicle efficiency. - Controllers for the novel EVC1000 components, exploiting the benefits of functional integration, vehicle connectivity and driving automation for advanced energy management The new EVC1000 components will be showcased in two production-ready electric vehicle demonstrators of different market segments. EVC1000 will assess the increased energy efficiency and will include demonstration of long distance daily trips. The vehicle demonstration phase will consider objective and subjective performance indicators for human factor analysis, to deliver enhanced customer experience.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-LC-GV-2018-2019-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-LC-GV-2018

System finansowania

IA - Innovation action

Koordynator

AVL LIST GMBH
Wkład UE netto
€ 531 599,50
Adres
HANS-LIST-PLATZ 1
8020 Graz
Austria

Zobacz na mapie

Region
Südösterreich Steiermark Graz
Rodzaj działalności
Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Linki
Koszt całkowity
€ 785 856,37

Uczestnicy (9)