European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

High throughput Laser structuring with Multiscale Periodic feature sizes for Advanced Surface Functionalities

Opis projektu

Innowacyjny system laserowy umożliwia tworzenie zaawansowanych struktur powierzchniowych

Struktury powierzchniowe inspirowane biologią stanowią niezwykle obiecujące komercyjnie rozwiązanie pozwalające na projektowanie funkcjonalnych powierzchni zaspokajających zapotrzebowanie odbiorców przemysłowych. Jak wynika z dotychczasowych prób i badań, laserowe teksturowanie powierzchni umożliwia nadawanie im zaawansowanych funkcji. Zespół finansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu LAMPAS zamierza zwiększyć potencjał tej technologii, by zwiększyć sprawność, elastyczność i wydajność teksturowania funkcjonalnych powierzchni. Projekt skupi się na opracowaniu systemu lasera wykorzystującego ultrakrótkie impulsy dużej mocy, a także strategii i koncepcji doprowadzania wiązki, które pozwolą na połączenie cech technologii bezpośredniej laserowej litografii interferencyjnej oraz skanowania laserowego opartego na zwierciadle wielokątnym. Dzięki zrealizowanym w ramach projektu pracom europejski przemysł otrzyma dostęp do taniej i doskonałej technologii pozwalającej na otrzymywanie zróżnicowanych funkcjonalnych powierzchni.

Cel

Current industrial markets demand highly value added products offering new features at a low-cost. Bio-inspired surface structures, containing features in the nanometer/micrometer scales, offer significant commercial potential for the creation of functionalized surfaces. In this aim technologies to modify surfaces instead of creating composites or spreading coatings on surfaces can offer new industrial opportunities. In particular, laser surface texturing, has shown to be capable to obtain advanced functionalities, especially when sources operating at pulse durations of nanosecond (short) and picosecond and femtosecond (ultra short) are used. LAMPAS will significantly increase the potential of laser structuring for the design of newly functionalized surfaces by enhancing the efficiency, flexibility and productivity (over 1 m²/min) of the process based on the development of a high power ultra-short laser system as well as strategies and concepts for beam delivery. This will be performed by combining the outstanding characteristics of two laser technologies, being Direct Laser Interference Patterning and Polygon Scanner processing. The expected results to be obtained in this project will provide the European industry with a cost effective and robust technology, capable of producing a broad range of functional surfaces on large areas at outstanding throughputs, bringing Europe a chance to lead in this key area of surface treatment. LAMPAS consortium covers the full value chain for laser surface texturing and has access to demanding markets. In addition, an in-line surface characterisation to enable rapid feedback about the target topography as well as to control surface temperature during the laser process will be included.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-ICT-2018-20

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-ICT-2018-2

Koordynator

TECHNISCHE UNIVERSITAET DRESDEN
Wkład UE netto
€ 763 252,85
Adres
HELMHOLTZSTRASSE 10
01069 Dresden
Niemcy

Zobacz na mapie

Region
Sachsen Dresden Dresden, Kreisfreie Stadt
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 763 252,85

Uczestnicy (7)