Skip to main content
European Commission logo print header

Structuring Raw Scans

Publikacje

FrankenGAN

Autorzy: Tom Kelly, Paul Guerrero, Anthony Steed, Peter Wonka, Niloy J. Mitra
Opublikowane w: ACM Transactions on Graphics, Issue 37/6, 2019, Page(s) 1-14, ISSN 0730-0301
Wydawca: Association for Computing Machinary, Inc.
DOI: 10.1145/3272127.3275065

Wyszukiwanie danych OpenAIRE...

Podczas wyszukiwania danych OpenAIRE wystąpił błąd

Brak wyników