European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Fostering FAIR Data Practices in Europe

Opis projektu

Działania na rzecz sprawiedliwej kultury danych w europejskiej chmurze dla otwartej nauki

Nauka nie istnieje bez odpowiedniej infrastruktury. Podobnie, rozwój europejskiej chmury dla otwartej nauki jest niezbędny do wspierania zarządzania danymi badawczymi i dopilnowania, by europejscy naukowcy mogli w pełni korzystać z danych FAIR (Findable – łatwo wyszukiwalnych, Accessible – dostępnych, Interoperable – interoperacyjnych, Reusable – zdatnych do ponownego wykorzystania). W ramach finansowanego przez UE projektu FAIRsFAIR (www.fairsfair.eu) powstało konsorcjum, które będzie współpracowało z innymi tematycznie powiązanymi projektami i inicjatywami w celu opracowania infrastruktury wiedzy na temat zasad dotyczących danych FAIR oraz praktycznych rozwiązań w zakresie ich wykorzystania w całym cyklu życia danych badawczych. Konsorcjum projektu będzie promować powszechne stosowanie i właściwe wdrożenie powyższych zasad w europejskiej chmurze dla otwartej nauki przez wszystkich dostawców danych.

Cel

Now the H2020 EOSC pilot project has taken the first steps towards creating the blueprint for an open European Science Cloud, this proposal aims to supply practical solutions for the use of the FAIR data principles throughout the research data life cycle. Emphasis is on fostering FAIR data culture and the uptake of good practices in making data FAIR.

Keeping in mind that there is no ‘one size fits all’, the consortium will focus on all scientific communities for supporting, creating, further developing and implementing a common scheme to ensure data development, wide uptake of and compliance with FAIR data principles and practices by data producers as well as national and European research data providers and repositories contributing to the EOSC. Furthermore, the consortium will closely collaborate with other relevant (global) projects and initiatives already on the way e.g. GO-FAIR, Research Data Alliance (RDA), World Data System (WDS), CODATA.

We will provide a platform for using and implementing the FAIR principles in the day to day work of national and European research data providers and repositories. The consortium cooperates with other projects that will be funded under the INFRAEOSC-05-2018 topic (e.g. the EOSC governance (5a) and where appropriate 5b, the projects funded in the INFRAEOSC-04-2018 topic (e.g. the ESFRI clusters SSHOC, PANOSC, ENVRI FAIR, ESCAPE and EOSCLife) and with the EOSC coordination structure developed in the existing EOSC-pilot and EOSC-hub projects.

According to the research data life cycle (planning/creating, processing, analysing, preserving and reuse) the consortium partners have defined goals, activities and outputs on
- making data FAIR through research workflows
- ensuring long-term preservation of data
- making data FAIR through data curation
- improving accessibility of research data (e.g. legal barriers)
- improving findability of data through creation and interconnection of metadata catalogues
- curricula/education

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-INFRAEOSC-2018-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-INFRAEOSC-2018-4

Koordynator

KONINKLIJKE NEDERLANDSE AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN - KNAW
Wkład UE netto
€ 1 945 625,00
Adres
KLOVENIERSBURGWAL 29 HET TRIPPENHUIS
1011 JV AMSTERDAM
Niderlandy

Zobacz na mapie

Region
West-Nederland Noord-Holland Groot-Amsterdam
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Koszt całkowity
€ 1 945 625,00

Uczestnicy (25)