European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

NOVEL INTEGRATED SOLUTION OF OPERATING A FLEET OF DRONES WITH MULTIPLE SYNCHRONIZED MISSIONS FOR DISASTER RESPONSES

Opis projektu

Platforma bezzałogowych statków powietrznych pomaga służbom ratowniczym w ocenie sytuacji

W przypadku katastrofy szybka, skuteczna i efektywna reakcja służb ratunkowych ma kluczowe znaczenie dla ocalenia jak największej liczby istnień ludzkich. Technologia bezzałogowych statków powietrznych może wesprzeć zarządzanie kryzysowe jako uzupełnienie istniejących systemów wykorzystywanych w misjach ratunkowych. Finansowany przez UE projekt RESPONDRONE ma na celu opracowanie platformy złożonej z wielu statków bezzałogowych i mające pomóc poprawić świadomość sytuacyjną służb ratowniczych. Flota bezzałogowych statków powietrznych zapewni zwiększone możliwości wspierania misji rozpoznawczych, operacji poszukiwawczych i ratowniczych, a także gaszenia pożarów lasów, upraszczając działania służ ratowniczych i zwiększając w ten sposób skuteczność operacji ratunkowych. Platforma zostanie zaprojektowana w taki sposób, aby dostarczać w czasie rzeczywistym istotne informacje wszystkim zainteresowanym stronom za pomocą systemu opartego na chmurze, pomagając w ten sposób w odpowiednio szybkim podejmowaniu decyzji i wspierając zarządzanie operacjami.

Cel

RESPONDRONE will develop and validate an integrated solution for first responders to easily operate a fleet of drones with multiple synchronized missions to enhance their situation assessment capacity and own protection. This System of Systems will simplify and accelerate situation assessment and sharing, decision making and operations management, while requiring a small crew to operate it. Moreover, it will deliver high-level information to any involved control centre through an intelligent web-based system that can be operated and accessed from a remote site as well as serving as on-demand airborne communications network to allow people on the ground to communicate with the command centre in case of cellular coverage collapse.
With these situational-awareness enhancing tools, emergency response teams will be able to more rapidly, effectively and efficiently respond to an emergency or disaster and therefore save more lives. The fleet of drones will provide enhanced capabilities to support assessment missions, search and rescue operations, as well as forest fire fighting. The deployment will still be very simple. Each fleet or unit of drones will be able to be operated by a single pilot and few observers. To ensure seamless uptake and adaption by first responder organizations, RESPONDRONE will be fully integrated and embedded within the current processes and procedures of real emergency response agencies and teams, among others through advanced training programs. Therefore, RESPONDRONE will increase the effectiveness and efficiency of civil protection operations as it will consider the first responder total mission time, cost, and effectiveness (and not just considering the deployment time).
RESPONDRONE will be demonstrated through participation in actual civil protection exercises on Corsica, involving several agencies simultaneously.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-SU-SEC-2018-2019-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-SU-SEC-2018

Koordynator

DEUTSCHES ZENTRUM FUR LUFT - UND RAUMFAHRT EV
Wkład UE netto
€ 1 318 750,00
Adres
LINDER HOHE
51147 Koln
Niemcy

Zobacz na mapie

Region
Nordrhein-Westfalen Köln Köln, Kreisfreie Stadt
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Koszt całkowity
€ 1 318 750,00

Uczestnicy (20)