Skip to main content
European Commission logo print header

The End of the Journey: The Late Pleistocene-Early Holocene Colonisation of South America

Opis projektu

Śladami kolonizacji Ameryki Południowej

Mimo że północno-zachodnia Ameryka Południowa to obszar o dużej powierzchni i dużym znaczeniu geograficznym, dotychczas nie prowadzono tam szeroko zakrojonych badań nad początkami jej kolonizacji przez ludzi. Jednak migracje do tego regionu w okresie późnego plejstocenu i wczesnego holocenu są cennym źródłem danych dla wielu dyscyplin – od geografii po biologię molekularną, co wynika z tego, że pierwsi ludzie zaczęli osiedlać się na tych rozległych i zróżnicowanych terenach w czasie, gdy na Ziemi zachodziły znaczne zmiany klimatyczne i środowiskowe. To w tym okresie wyginęła megafauna, udomowiono rośliny i rozpoczął się podział grup ludności na bardzo zróżnicowane społeczności. Zespół finansowanego przez UE projektu LASTJOURNEY zbada proces kolonizacji regionu przez człowieka dzięki wykorzystaniu danych archeologicznych i paleoekologicznych z różnych obszarów Ameryki Południowej.

Cel

Understanding the human journey of global colonisation is the history of modern humanity and the development of the diverse characteristics of peoples and cultures around the world. This five-year interdisciplinary project will investigate the peopling of South America, the last continental terra incognita (other than Antarctica) to be colonised by humans, constituting a virtually unprecedented migration of modern humans across richly diverse, empty landscapes during the Late Pleistocene-Early Holocene transition. Situated at the geographical gateway to the continent, the project will investigate one of the most momentous demographic dispersals of our species into the diverse environments of north-western South America, encompassing coasts, savannahs and lowland, Sub Andean and Andean tropical forests. This process took place amidst one of the most significant climatic, environmental, and subsistence regime shifts in human history, which contributed to the extinction of megafauna, plant domestication, and today’s remarkable diversity of indigenous South American groups.
Despite its geographical importance and a wealth of archaeological and palaeoecological data across its diverse environments, north-western South America has only been given cursory consideration to understand processes of human dispersion. This project will redress this imbalance by applying an innovative interdisciplinary approach that integrates state-of-art archaeology, archaeobotany, zooarchaeology, palaeoclimatology, palaeoecology, ancient environmental DNA and isotope studies. The results will provide a global comparative perspective to the study of Late Pleistocene human colonisations, hunter-gatherer adaptations, the demise of megafauna and the beginning of plant cultivation and domestication. The results of the project have broader implications not only for archaeology but also for geography, palaeoclimate, palaeoecology, and molecular biology.

System finansowania

ERC-ADG - Advanced Grant

Koordynator

THE UNIVERSITY OF EXETER
Wkład UE netto
€ 1 787 090,00
Adres
The queen's drive northcote house
EX4 4QJ Exeter
Zjednoczone Królestwo

Zobacz na mapie

Region
South West (England) Devon Devon CC
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Środki z innych źródeł
€ 0,00

Beneficjenci (6)