Skip to main content

The End of the Journey: The Late Pleistocene-Early Holocene Colonisation of South America

Opis projektu

Following the footsteps of early human colonisation in South America

Zaproszenie do składania wniosków

ERC-2018-ADG
Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

System finansowania

ERC-ADG - Advanced Grant

Instytucja przyjmująca

THE UNIVERSITY OF EXETER
Adres
The Queen's Drive Northcote House
EX4 4QJ Exeter
United Kingdom
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Wkład UE
€ 1 787 090

Beneficjenci (6)

THE UNIVERSITY OF EXETER
United Kingdom
Wkład UE
€ 1 787 090
Adres
The Queen's Drive Northcote House
EX4 4QJ Exeter
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
Kolumbia
Wkład UE
€ 99 000
Adres
Calle 67 53-108
1226 Medellin
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
Kolumbia
Wkład UE
€ 46 125
Adres
Carrera 30
N/A Bogota
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
UNIVERSIDADE DE SAO PAULO
Brazylia
Wkład UE
€ 103 125
Adres
Rua Da Reitoria 109 Butanta
05508 900 Sao Paulo Sp
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
KOBENHAVNS UNIVERSITET
Dania
Wkład UE
€ 309 375
Adres
Norregade 10
1165 Kobenhavn
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG DER WISSENSCHAFTEN EV
Niemcy
Wkład UE
€ 153 875
Adres
Hofgartenstrasse 8
80539 Munchen
Rodzaj działalności
Research Organisations