CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Bioactive lipids at the ocular surface: from Langmuir surface balance to ophthalmic nanoemulsions

Opis projektu

Odsłanianie mechanizmu tworzenia się warstwy lipidowej, która odpowiada za zwilżanie oczu

Lipidowa warstwa filmu łzowego to mikroskopijnie cienka warstwa olejków, która zapobiega parowaniu filmu łzowego. Gdy dochodzi do nieprawidłowego funkcjonowania warstwy lipidowej, rozwija się zespół suchego oka. Zmieszanie oftalmicznych nanoemulsji z warstwą lipidową filmu łzowego, która charakteryzuje się wyjątkowo niską prędkością obrotu, może umożliwić ulepszenie metod leczenia zespołu suchego oka, a także innej zagrażającej widzeniu choroby – jaskry. Projekt BioNanoLip, finansowany z działań „Maria Skłodowska-Curie”, ma na celu pogłębienie wiedzy o funkcjonowaniu warstwy lipidowej i mechanizmach powstawania zespołu suchego oka. Pracujący nad nim naukowcy zajmą się także zbadaniem cząsteczek i preparatów, które dają nadzieję na poprawę funkcjonalność warstwy lipidowej i w efekcie pozwolą uzyskać nowe formy leczenia.

Cel

Since 2012 the interest to the studies of the tear film lipid layer (TFLL) stabilizing the air/tear surface has dramatically raised. Firstly TFLL related abnormalities may be the main reason for dry eye syndrome (DES), the most prevalent ophthalmic public health disease affecting the quality of life of 10-30% of the human population worldwide and resulting in > €3.5 billion annual cost for EU. Secondly due to TFLL exceptionally slow turnover rate of 0.93 (±0.36)%/min, ophthalmic nanoemulsions mixing favorably with it can gain long residence at the ocular surface allowing for new routes of treatment not only of DES but also of glaucoma, the major vision threatening disease today. Therefore it is important to study the impact of key lipid classes to the micro- and nano-scale structure and to the dynamic surface properties of TFLL films at the air/water interface in health and disease and in vitro and vivo. This is what we will do by employing state of the art Langmuir surface balance, dilatational rheology, fluorescence and Brewster angle microscopy techniques as well as pharmacokinetic methodologies. The action will deliver both, (i) fundamental knowledge on TFLL functionality and DES mechanisms and (ii) molecules and formulations that can enhance TFLL functionality and lead to new therapies. The action will allow to European science and industry to aim for leadership in a field of increasing social importance.

System finansowania

MSCA-IF-EF-ST - Standard EF

Koordynator

INSTITUTO SUPERIOR TECNICO
Wkład UE netto
€ 159 815,04
Adres
AVENIDA ROVISCO PAIS 1
1049 001 Lisboa
Portugalia

Zobacz na mapie

Region
Continente Área Metropolitana de Lisboa Área Metropolitana de Lisboa
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 159 815,04