European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

La MaMa Experimental Theatre: a lasting bridge between cultures

Opis projektu

W jaki sposób organizacja La MaMa Experimental Theatre Club przyczyniła się do zmiany percepcji?

Organizacja La MaMa Experimental Theatre Club została założona przez Ellen Stewart, której często przypisuje się stworzenie najstarszej i najbardziej wpływowej instytucji teatralnej off-off-Broadway, której udało się pokonać bariery kulturowe i geopolityczne uniemożliwiające niedostatecznie reprezentowanym artystom dostanie się na scenę. Zespół finansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu MariBet zamierza przeprowadzić dogłębną analizę historii tego teatru w latach 1961–1975, które były kluczowym okresem wymiany artystycznej między organizacją La MaMa i artystami z Europy, obejmującą wybór historycznych przedstawień wyreżyserowanych przez europejskiego reżysera Andreja Serbana. Celem projektu jest również analiza zaangażowania teatru w podejmowanie istotnych kwestii społeczno-politycznych oraz promowanie dialogu międzykulturowego zarówno w przeszłości, jak i w czasach współczesnych.

Cel

MariBet is focused on the activity of La MaMa Experimental Theatre Club of New York, founded by Ellen Stewart (1919-2011) in 1961 in order to give voice to artists marginalized by both the institutional theatres of Broadway and the Off-Broadway scene: a theatre conceived as an integration point in overcoming cultural and geo-political barriers and engaging artists in a common artistical research. Nowadays La MaMa produces performances always addressed to current social issues like immigration and welcoming refugees. The topic of the research is then in line with the current European political situation marked by the debate on migration flow.
Main objectives are: 1. fill the gap in the field of theatre studies with an in-depth study of the history of La MaMa on which there are no exhaustive investigations yet; 2. analyse its engagement in promoting intercultural dialogues both in the past and in the present. These objectives will be reached through an interdisciplinary research, combining the historical and semiological investigation to the sociological analysis of the issues related to the performances presented by La MaMa. This project is timely because the historical distance from the facts allows a critical objectivity in the study of the subject, the emerging interest on the comparison between Avant-Garde theatre and contemporary theatre, the principles investigated by La MaMa over the years still impact on our society today.
The project (36 months) will be hosted at the Department of Cultures and Civilizations (CUCI - UNIVR, Italy) and in the Martin E. Segal Theatre Center (MESTC, Graduate Center – CUNY, US), involving the non-academic cultural institution La MaMa Experimental Theatre Club of New York. The detailed research and training program will be supervised by prof. Simona Brunetti (main supervisor) and by prof. Marvin Carlson (in US), both renowned scholars of theatre with expertise in History and Theory of Theatre.

Koordynator

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI VERONA
Wkład UE netto
€ 251 002,56
Adres
VIA DELL ARTIGLIERE 8
37129 Verona
Włochy

Zobacz na mapie

Region
Nord-Est Veneto Verona
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 251 002,56

Partnerzy (1)