Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Support for Public Procurements to facilitate the collaboration between SMEs and public sector for the development and adoption in renewables in regions

Opis projektu

Współpraca sektorów publicznego i prywatnego w dziedzinie odnawialnych źródeł energii

Wciąż rośnie zapotrzebowanie na miejskie rozwiązania w zakresie odnawialnych źródeł energii (OZE). Co ciekawe, większość zaawansowanych technologii jest tworzonych przez małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) innowacyjne, więc ściślejsza współpraca między sektorem prywatnym i publicznym mogłaby pozytywnie wpłynąć na rozwój sektora OZE. Finansowany przez UE projekt XPRESS ma na celu promowanie zaawansowanych technologii OZE i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w miastach i gminach UE. W ramach projektu powstanie platforma internetowa dla dostawców publicznych, firm innowacyjnych i konsumentów korzystających z ekologicznych innowacji. W tym celu badacze oszacują zapotrzebowanie na niskoemisyjne systemy energetyczne. Co więcej, dalszą korzyścią z projektu będzie szersze stosowanie zasad zielonych zamówień publicznych, które odgrywają kluczową rolę w dążeniu UE do zbudowania gospodarki zasobooszczędnej.

Cel

The general objective of XPRESS is to facilitate the introduction of innovative RES technologies and increase the share of renewable energy in the final energy consumption through the following specific objectives:
1. creating a web platform that supports interacting between public procurers, innovative SMEs and end users of green innovations (WP2);
2. mapping of the low carbon energy needs of cities and municipalities with the RES technologies developed by innovative SMEs (WP1 and WP2);
3. improving the application of GPPs to innovative RES technologies (WP3);
4. increasing the awareness of innovative SMEs about RES technologies via GPPs (WP3);
5. develping a new methodology to evaluate RES technologies developed by innovative SMEs across their life cycle in order to estimate the CO2 emissions (WP4).

XPRESS will focus initially on selected cities and municipalities within UK, Italy, Norway, Germany, Sweden, Spain, Denmark, Slovakia, Portugal and Belgium with the goal of extending the analysis and the involvement to wider regions within those countries.
The project will demonstrate the positive impact of innovative GPPs on cities and municipalities and SMEs in terms of energy savings, energy efficiency and lower carbon emissions.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-LC-SC3-2018-2019-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-LC-SC3-2019-RES-IA-CSA

Koordynator

AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLA RICERCA EUROPEA
Wkład UE netto
€ 200 022,95
Koszt całkowity
€ 200 022,95

Uczestnicy (15)